Terroristen

TERRORISTEN
Geschreven door Rob Meyer

Flink wat jaren geleden nam een heel goede vriendin contact met mij op met de vraag of ik met haar mee wilde naar een opvangplek voor asielzoekers, ergens in den lande (ik noem geen locatie).
Zij was erg met die mensen betrokken en wilde graag iets doen voor dat groepje van 5 Irakezen, die daar al maandenlang in één of andere bouwkeet bivakkeerden.
Nu ben ik de beroerdste niet en stemde toe.
Met gitaar onder de arm en mijn vriendin met het één en ander aan lekkernijen in een mandje, togen we op pad.
Heel leuk zoals deze mannen verrast reageerden op de versnaperingen en mijn gitaarspel.
Er werd zelfs gedanst en gezongen, allemaal heel gezellig.
Het waren vrome moslims en één van hen, een zekere Ibrahim, trok zich met regelmaat terug in een kamertje ‘om te bidden’.
Lovenswaardig vroom.
Tot zover het goede nieuws.
Maar nog niet zo lang geleden kwam ik in een tijdschrift een foto tegen van een opgepakte jihadstrijder met de naam…Ibrahim!
Er heten net zoveel moslim Ibrahim als Nederlanders Gerrit, zoveel is duidelijk.
Maar toch, door nieuwsgierigheid gedreven, onderwierp ik de bijgaande foto aan een nader onderzoek.
Tot mijn grote ontsteltenis was dat de man uit dat asielcentrum!
De gelijkenis was onmiskenbaar en ik schrok me een hoedje!
Laten we zeggen dat ik vanaf die tijd moslims altijd met enige argwaan beschouw, want je weet het nooit zeker.
Dit is werkelijk gebeurd.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/