Een beeldenstorm in de 21-ste eeuw

EEN BEELDENSTORM IN DE 21-STE EEUW

Het is niet nieuw dat een groep individuen zijn wrevel op andersdenkenden uit door het verwoesten van beelden en iconen, die voor die andersdenkenden belangrijk zijn. We zagen het in de Lage Landen in de zestiende eeuw, toen protestanten vele voor katholieken heilige beelden vernielden, we zagen het in New York met de aanval op de Twin Towers en we zagen het nog niet zolang geleden in Irak, waar aanhangers van Islamitische Staat grote vernielingen aanbrachten aan historische voorwerpen.

Op dit moment woedt er wederom een beeldenstorm. Niet alleen worden allerlei iconen uit de politiek en uit de toneel-en filmwereld van hun sokkel gestoten door de “Me Too” beweging, worden beelden van toenmalige koloniale helden en strijders voor de Nederlandse zaak ter discussie gesteld, worden straatnaambordjes refererend aan diezelfde helden en strijders met verwijdering bedreigd, maar dreigen ook iconen, die al decennia lang in de Lage Landen garant hebben gestaan voor een mooi traditioneel kinderfeest, te weten Sinterklaas en Zwarte Piet, te worden uitgewist. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben inmiddels Zwarte Piet al in de ban gedaan.

Ofschoon een grote zwijgende meerderheid van het volk, die zoals gebruikelijk te lui is om uit zijn stoel overeind te komen, niet af wil van een zwarte Pietermanknecht, legt een actieve minderheid hier simpelweg haar wil op aan de meerderheid, althans in die geest handelen de bestuurders en de politici van ons land. Dat noem ik nu democratie optima forma.

Het streven lijkt erop gericht dat we straks alleen nog maar blanke hulpjes van de goedheiligman mogen aanschouwen omdat een relatief kleine groep gekleurde mensen in Zwarte Piet een bevestiging ziet van de verfoeilijke slavernij aangaande hun rasgenoten. Ofschoon historici al lang en breed hebben aangetoond dat de relatie van de goedheiligman met zijn zwarte hulpjes niets met slavernij heeft uit te staan, vond dit misnoegen een meer dan gewillig oor bij een kliek politiek correcte asceten, die het Nederlandse volk voortdurend zijn zure levenswijze probeert op te leggen. Het betreft een kliek van mensen die niet eerder zal rusten voordat alle pleziertjes voor mensen zijn geëlimineerd, of het nu roken, drinken, snoepen, lekker eten of gezellige feestjes betreft.

Deze zure mensen hebben een hekel aan blije gezichten van gelukkige mensen omdat zijzelf gekozen hebben voor een sombere sobere levenswandel. Door hun fanatieke aanpak echter, stapelen zij succes op succes. Nu zij de valse indruk via de hen goedgezinde media hebben weten te verspreiden dat Nederland zo goed als om is, als het gaat om het inruilen van Zwarte Piet voor Blanke Piet, hebben ze nu weer hun tanden gezet in de verkeerde pakjes van de blanke Pieten in Amsterdam. Het gaat hier niet om de pakjes die zich in de zak van Pietermanknecht bevinden, maar de pakjes waarin de Pieten zelf zijn gestoken: historische kostuumpjes gelijk die van een toenmalige Spaanse edelman. Een blanke Piet, als zodanig uitgedost, doet nog steeds denken aan individuen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen de zwarte mens en het kan natuurlijk niet zo zijn dat onze kindertjes zo’n “misdadiger” gaan bejubelen, luidt thans de kritiek. Het zal wel weer een Russische hoax zijn, maar ik heb uit welingelichte kringen vernomen dat de gemeente Amsterdam nu ijlings heeft besloten die verwerpelijke kostuumpjes te vervangen door zo’n wit gebloemd stoeipakje uit de “Jesse Klaver” kledinglijn.

Zoals gezegd, het gilde van politiek correcte asceten is succesvol. Terwijl het nog niet zo lang geleden werkelijk onbestaanbaar werd geacht dat er in de straten kerstversieringen zouden verschijnen nog voordat de goede Sint, na de viering van zijn verjaardag, de terugreis naar Spanje had aangevangen, zie je nu al, terwijl de stoomboot uit Spanje zelfs nog moet binnenlopen, dat vele steden en dorpen al volledig in de kerstsfeer zijn getooid en dat sinterklaasversieringen slechts mondjesmaat te ontwaren zijn. Ik ben over deze ontwikkeling zo verbolgen dat ik uit protest geen enkel sinterklaasjournaal meer kijk, wetende dat de NPO hier mede debet aan is.

Als je je ergens aan wilt storen, is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Ik zou me, als voorbeeldig – weliswaar gewezen – lid van de Nederlands Hervormde Kerk, ook groen en geel kunnen ergeren aan de persoon van Sinterklaas: een individu dat onder de vlag van de katholieke kerk bijna alle kinderhartjes steelt door cadeautjes uit te delen. Zonder verdere uitleg geeft deze goedheiligman het ene kind een cadeautje van generlei waarde of zelfs helemaal niets en overlaadt hij het andere kind met prachtige dure cadeaus. Over de financiële rug van de ouders van deze kindertjes maakt onze goedheiligman van katholieken huize dus goede sier en niemand van het voornoemde zure gilde die zich daarom druk maakt. Als ik dan ook nog eens stilsta bij de gedachte dat mijn protestantse voorouders en andere niet-katholieken in het verre verleden als ketters zwaar gezucht hebben onder de katholieke inquisitie: vervolging, foltering en liquidatie, dan is er alle reden om deze goedheiligman van zijn sokkel te stoten. Daar werk ik echter niet aan mee, omdat ik een leuk kinderfeest niet wil bederven en omdat, als je maar diep genoeg graaft, je altijd wel op iets onwelgevalligs stuit, binnen welke viering en binnen welke gemeenschap dan ook.

Nu ons sinterklaasfeest bijna om zeep is geholpen en aanstonds wellicht verboden wordt, zal onze politiek correcte ascetische kliek vrijwel zeker onmiddellijk gehoor willen geven aan de wens van een andere minderheid die de viering van ons kerstfeest helemaal niet ziet zitten: al die verheerlijking van dat kleine witte kindje in dat kribje, dat is toch niet acceptabel en een belediging voor al die mensen die niet geloven of een ander geloof aanhangen en wederom discriminerend voor onze anders gekleurde landgenoten. Het zal evenmin veel langer te pruimen zijn dat “Onze Vader, die in de hemel zijt” steevast als een blanke man met een baard wordt voorgesteld, een man die de mens nota bene naar zijn evenbeeld heeft geschapen en die de eerste vrouw schiep omdat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn. Kortom: “Dag Sinterklaas, dag Kerstman, dag Kindeke, dag God, dag vogels, dag bloemen”.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/