Kick out witte Jezus

KICK OUT WITTE JEZUS
Geschreven door Bert Plomp

Uit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is weer eens een geheim rapport gelekt. Het gaat ditmaal over een op handen zijnde sabotage van een live televisieregistratie van de kerstviering in de Goede Herderkerk te Emmen.
Deze tv-uitzending, afgezien van het nieuwjaarsconcert in Wenen, de enige live uitzending buiten de grenzen van Amsterdam, heeft de toorn gewekt van een activistische groepering opererend onder de naam KOWJ: Kick Out Witte Jezus.
KOWJ vindt dat gekleurde mensen gediscrimineerd worden omdat het kindeke Jezus permanent als een blank wezentje wordt gepresenteerd. Om deze reden heeft KOWJ het gemunt op de komende kerstviering.
Ook de kinderombudsvrouw heeft zich onlangs krachtig gedistantieerd van de manier waarop het feest alhier wordt gevierd. Zij heeft laten weten klachten te hebben ontvangen van ouders van blanke kinderen. Deze kinderen waren huilend thuisgekomen nadat ze op straat door gekleurde kinderen nagejouwd waren met leuzen als: “Jezus, wat zie je wit”.
Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen vindt de situatie inmiddels dermate ernstig dat hij besloten heeft dreigingscode geel voor zijn gemeente af te kondigen. En wel gedurende de gehele kerstperiode, aldus welingelichte bronnen.
Inmiddels is de discussie over de kleur van kindeke Jezus, beter gezegd het gebrek aan kleur, door de media ook breed opgepakt. Onder aanvoering van de altijd strijdbare Duwertje Blok wordt de opinie over het land verspreid dat, gelet op de multiculturele samenstelling van ons volk, het gerechtvaardigd is dat het kindeke in het kribje meer kleur krijgt.
Ook een groep binnen de randstad opererende BN’ers: Nederlanders die elkaar onophoudelijk wijsmaken dat ze bekende persoonlijkheden zijn, heeft zich in deze discussie gemengd. Ook zij vinden dat het zo niet langer door kan gaan. Het betreft hier vooral BN’ers waarvan men buiten de randstad, laat staan buiten Nederland, nog nooit gehoord heeft en die bovendien de laatste tijd wat minder tv-aandacht hebben gekregen.
Na Rembrandt van Rijn heeft Nederland welbeschouwd slechts één bekende Nederlander gekend en dat was “nummer 14”. Thans heeft André Rieu zijn plaats ingenomen.
Inmiddels hebben enkele tv-zenders besloten tijdens de feestdagen te komen met een nieuw ingerichte kerststal. De nieuwe stal moet de achtergrond van hun kerstprogramma’s wat opvrolijken. Hoewel gezinspeeld is met de sluwe gedachte het kindeke geleidelijk aan wat kleur te geven door eerst roetvegen op zijn gezichtje te smeren, heeft men daar toch wijselijk van afgezien. Rekening houdend met het idee dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het kindeke ooit via een schoorsteen in zijn kribje is geploft. Dit zou te ongeloofwaardig kunnen overkomen bij de oplettende tv-kijker. Nog afgezien van het feit dat de stal in kwestie sowieso niet met een schoorsteen was uitgerust.
Op tijd heeft men zich dus gerealiseerd dat je een kind, laat staan een volwassene, niet alles kunt wijsmaken.
Nu wordt serieus de optie overwogen om de donkerdere kleur van het kindeke op een meer plausibele grond te verklaren.
Het idee is dat het kindeke, terwijl Jozef en Maria even naar de stad waren om kerstkaarten in te slaan, voor belangstellenden buiten in zijn kribje langs de weg stond opgesteld. Aldus heeft de kleine te lang in de volle zon doorgebracht en blootgestaan aan de schadelijke effecten van ultraviolette straling, terwijl er slechts factor 10 van een inferieur merk op zijn tere smoeltje was gesmeerd.
Commercieel directeur Mémien Holboog van winkelketen Jumbo heeft korte metten gemaakt met deze veel te tijdrovende transitie. De nieuwe “Jumbo kerstkaart” representeert meerdere gewijzigde inzichten tegelijk: het kribje wordt namelijk bezet door een beminnelijk zwart meisje.
Daarenboven heeft Jumbo ook besloten voortaan “het suikerbeest” te vieren.
Boze tongen beweren echter dat een grote voorraad van dit snoepgoed tijdens de recente sinterklaasviering niet aan de man is gebracht. Dat zou de werkelijke reden zijn geweest achter dit rigoureuze besluit.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/