Valse honden

VALSE HONDEN
Geschreven door Bert Plomp

Er is een “TOP-21” gelanceerd van gevaarlijke honden. Dat zijn honden die eigenlijk uitsluitend aan de lijn en gemuilkorfd uitgelaten zouden moeten worden.
Bovendien zou er ook een verbod moeten komen op het fokken van deze honden.
Het betreft hier honden die over het algemeen uit de kluiten gewassen zijn en over krachtige kaken beschikken. Het zijn met name de Pitbull-achtige, de American Staffordshire Terriers en de Rottweilers.
Niet meegerekend de baasjes die zo’n hond al in huis hebben en hondenkenner Martin Gaus, bestaat er in “de lage landen” inmiddels wel een consensus dat we het aantal leden van dit hondengezelschap moeten terugdringen.
Ik vind ook dat indien je zo’n hond onder je hoede hebt en zo’n viervoeter dus deel uitmaakt van je gezin, dat je extra voorzichtig moet zijn.
Je kunt zo’n gezinslid nog zo goed hebben opgevoed, een hond kan heel spontaan blijven reageren. Een hond kan daardoor leed aan andere wezens toebrengen omdat van zich af bijten in een bepaalde situatie zijn natuurlijke reactie is. Eigenlijk niet anders dan dit bij mensen het geval kan zijn. Kijk maar naar Luis Alberto Suárez.
Martin Gaus kan wel zeggen dat je de natuur zijn gang moet laten gaan. Dat je honden even moet laten uitvechten wie de baas is. Maar zoiets kan met dit type honden natuurlijk niet met je armen over elkaar afgewacht worden. Zeker niet in een omgeving als een vreedzaam woonerf, waar kindertjes, katjes, kleine hondjes en andere kwetsbare wezentjes argeloos ronddrentelen. Tenslotte kun je ook wel een tijger, een leeuw of een grizzlybeer onderdak bieden. Zulke machtige dieren kun je ook niet on-aangelijnd over straat laten gaan. Hoe zeer je ook je best hebt gedaan ze in de “menselijke pas” te laten lopen.
Naast mijn lieftallige echtgenote, verblijven er vier border collies in en rond mijn huis. Het zijn alle vier echte vrijkousen. Een goed verstaander begrijpt dat ik het nu niet over mijn vrouw heb.
Het zal geen moment in me opkomen dat zij andere individuen kwaad zouden willen doen. Niets is minder waar.
Ofschoon een border collie niet op het “beruchte lijstje” staat en het doorgaans een allerliefste en vreedzame hond is, zet deze geslepen schapendrijver uiteindelijk toch zijn tanden in een kleinere hond als die hem op een gegeven moment te lang irriteert.
Ook heb ik al menigmaal een lief ratje moeten begraven. Een ratje wiens gangen al dagenlang door een van de collies werden gecontroleerd en dat uiteindelijk zijn einde vond tussen de scherpe tanden van deze collie.
Maggie, God hebbe haar ziel, heeft jarenlang het oude katje van mijn broer Theo vredelievend geobserveerd als we bij Theo logeerden. Deze border collie kwispelde altijd vrolijk met haar staart als zij “Beppie” belangstellend volgde in huis. Zij kon uren geobsedeerd naar haar kijken. Echter na een jaar of acht sloeg Maggie totaal onverwacht toe en beet het katje midscheeps. Gelukkig zonder ernstige gevolgen voor het arme beestje.
Ik vind het prima dat er plannen voorliggen om het hebben van “gevaarlijke” honden aan banden te leggen. Het ware nog beter indien we de houders van deze honden eveneens beteugelden. Ik doel hier niet op mensen die met veel toewijding omgaan met zulke viervoeters. Ik doel hier op die afschuwelijke idioten die deze arme zielen gek maken en ophitsen tegen andere individuen.
Wat ik mij binnen deze kwestie wel weer afvraag is: Waarom staan we altijd zo snel klaar om dieren aan te pakken die mogelijk een gevaar vormen voor de samenleving en waarom zijn we altijd zo tolerant en vergevingsvol als het om “mensen” gaat? Tolerant tegenover personen die een veel grotere bedreiging vormen voor de medemens of in de praktijk al hebben bewezen gevaarlijk te zijn.
We staan altijd klaar om de misdragingen van een mens te vergoelijken. Althans zo lijkt het in de praktijk.
We geven zelfs ras-criminelen als Holleeder op tv en in de kranten een podium om zich populair te maken.
Zouden we er niet beter aan doen om het fokken en het in ons midden handhaven en vertroetelen van zulke ondieren te verbieden?

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/