Valse honden

VALSE HONDEN

Er is een “TOP-21” gelanceerd van gevaarlijke honden. Dat zijn honden die eigenlijk uitsluitend aan de lijn en gemuilkorfd uitgelaten zouden moeten worden. Het liefst zou er ook een verbod moeten gelden op het fokken van deze honden. Het betreft hier honden die over het algemeen uit de kluiten gewassen zijn en over krachtige kaken beschikken, zoals de Pitbull-achtige, de American Staffordshire Terriers, de Rottweilers enzovoort. Niet meegerekend de baasjes die zo’n hond al in huis hebben en hondenkenner bij uitstek Martin Gaus, bestaat er in “de lage landen” inmiddels wel een consensus dat we het aantal leden van dit hondengezelschap moeten terugdringen.

Ik vind ook dat indien je zo’n hond hebt, of beter gezegd: indien zo’n viervoeter deel uitmaakt van je gezin, dat je extra voorzichtig moet zijn. Je kunt zo’n gezinslid nog zo goed hebben opgevoed, het kan heel spontaan blijven reageren en leed aan andere wezens toebrengen omdat dit in een bepaalde situatie zijn natuurlijke reactie is. Eigenlijk niet anders dan dit bij mensen het geval kan zijn.

Martin Gaus kan wel zeggen dat je de natuur zijn gang moet laten gaan en, in het geval van dit type honden, gewoon even moet laten uitvechten wat de rangorde is, maar zoiets kan natuurlijk niet rustig afgewacht worden in een omgeving als een vreedzaam woonerf, waar kindertjes, katjes, kleine hondjes en andere kleine kwetsbare wezentjes argeloos ronddrentelen. Tenslotte kun je ook wel een tijger, een leeuw of een grizzly beer als huisgenoot onderdak bieden, maar die kun je ook niet, hoe zeer je ook je best hebt gedaan dat wezen in de “menselijke pas” te laten lopen, onaangelijnd over straat laten gaan.

Naast mijn lieftallige echtgenote, verblijven er vier border collies in en rond ons huis. Het zijn alle vijf echte vrijkousen. Het zal geen moment in je opkomen dat zij andere individuen kwaad zouden willen doen. Niets is minder waar. Ofschoon een border collie niet voor komt op het beruchte lijstje en het doorgaans een allerliefste en vreedzame hond is, zet zo’n hond uiteindelijk toch zijn tanden in een kleinere hond die hem op een gegeven moment te lang irriteert. Ook heb ik al menigmaal een lief ratje moeten begraven, wiens gangen al dagenlang door een van de collies werden gecontroleerd en uiteindelijk het lootje moest leggen tussen de scherpe tanden van deze collie.

Maggie, God hebbe haar ziel, heeft jarenlang het oude katje van mijn oudere broer Theo geobserveerd wanneer we bij hem logeerden. Deze border collie kwispelde altijd vrolijk met haar staart als zij “Beppie” belangstellend volgde in huis en zij kon uren geobsedeerd naar haar kijken. Echter na een jaar of acht sloeg Maggie ineens toe en beet het arme katje midscheeps.

Ik vind het prima dat deze plannen voorliggen om het houden van “gevaarlijke” honden aan banden te leggen. Het ware nog beter indien we de houders van deze honden eveneens beteugelden en dan bedoel ik niet de mensen die met veel toewijding omgaan met deze viervoeters maar ik bedoel die afschuwelijke idioten die die arme zielen gek maken en ophitsen tegen andere individuen.

Wat ik mij binnen deze discussie wel afvraag is: waarom staan we zo snel klaar om dieren aan te pakken die mogelijk een gevaar vormen voor de samenleving en waarom zijn we zo tolerant en vergevingsvol tegenover “mensen” die een veel groter gevaar vormen voor de medemens of dit al in de praktijk hebben bewezen te zijn. We staan altijd klaar, althans zo lijkt het, om de misdragingen van een mens te vergoelijken. We geven zelfs ras-criminelen als een Holleeder op tv en in kranten de mogelijkheid om zich populair te maken. We zouden er beter aan doen het fokken en het in ons midden handhaven en vertroetelen van zulke ondieren, te verbieden.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/