Me too

ME TOO
Geschreven door Bert Plomp

Velen zullen geschrokken reageren, anderen zullen het niet willen geloven en weer anderen zullen zeggen “we hebben het altijd wel geweten”, maar hoe het ook zij, ik wil eindelijk eens schoon schip maken en de wereld laten weten dat ik vind dat ik recht heb me aan te sluiten bij de “Me Too-brigade”.
Lang heb ik geworsteld met het idee om naar buiten te treden met mijn MT-ervaringen. Nu mijn carrière ten einde loopt, zie ik geen reden deze ervaringen nog langer voor mij te houden.
Zoals dat ook bij vele andere MT-ers het geval is, dateren mijn ervaringen uit lang vervlogen tijden. Uit tijden dat ik nog een teenager was. Het valt waarachtig niet mee om het nu goed onder woorden te brengen, lang onderdrukte emoties spelen hierbij een rol. Ik wil er daarom niet al te veel woorden aan vuil maken en kom maar direct to the point.
Ik moet ongeveer 17 jaar oud zijn geweest, toen ik na een avondje dansen in PB-7 met een lief meisje stond te vrijen in een donker hoekje van de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht. Hoewel het vrijen niet meer inhield dan elkaar vurig kussen, greep mijn meisje mij plotseling in mijn kruis, terwijl ik daar nog helemaal niet aan toe was. In haar opwinding deed ze dat bovendien nogal hardhandig, hetgeen mij een pijnlijk kreetje deed ontlokken.
Ik denk dat ik een sterke zaak heb, al is het meer dan 50 jaar geleden, om dat meisje ter verantwoording te roepen. Dat hele Me Too-gedoe zal tenslotte toch niet alleen maar van belang zijn indien je bij de film of bij de tv bent.
Er is veel te doen geweest over Trump, die ooit “Grab them by the pussy” had geroepen. Dat is natuurlijk niet misselijk zo’n uitspraak. Tussen zeggen en doen is natuurlijk nog wel een verschil. Maar een brave Hendrik uitgezonderd, welk individu van het mannelijk geslacht is daar tijdens een vrijage sowieso niet mee bezig? De media scheppen een beeld alsof Trump iedere vrouw die hij ontmoet niet de hand schudt maar gelijk bij haar geslacht grijpt. Nou, ik heb liever met Trump van doen dan met die gladjanus die van de Oval Office min of meer een Ovary Office heeft gemaakt tijdens zijn bewind: een vent die met een dikke sigaar Monica vertroetelde en volhield geen seks met haar te hebben gehad.
Indien al die beschuldigingen kloppen, mogen ze wat mij betreft met een betonschaar de ballen afknippen van kerels als Harvey Weinstein, Bill Cosby en Ruut Weissman. Het is ronduit walgelijk dat ze vanuit hun machtspositie jarenlang meisjes en vrouwen hebben misbruikt. Verder vind ik dat deze misbruikte vrouwen wel erg laat over de brug komen met hun aantijgingen. Misschien dat voor deze vrouwen een volgende stap maken in hun carrière uiteindelijk zwaarder woog dan hun eer verdedigen. Jammer dat ze niet direct de uitbuiter in kwestie hebben aangepakt, dan was andere meisjes en vrouwen heel wat leed bespaard gebleven. In de hele Me Too-kwestie krijg je de indruk dat alle betrokken meisjes en vrouwen als lammetjes naar de slachtbank zijn geleid. Ik ken in mijn uitgebreide familie- vrienden- en kennissenkring uitsluitend vrouwen die hun mannetje wel weten te staan.
Voor je eer opkomen, je vijand aanpakken, dat is iets dat helaas veel mensen niet aandurven. Stel je eens voor dat de inwoners van de landen die door Duitsland bezet werden tijdens WO II massaal de Duitsers hadden tegengewerkt, hadden bestreden. Dan waren de Duitsers handen tekort gekomen om een groot deel van Europa te blijven overheersen. In plaats van de Duitsers massaal aan te pakken, ging het sociale leven in Nederland echter bijna op de oude voet door. Men ging gezellig uit naar de film, naar het theater en bezocht voetbalwedstrijden. Tijdens WO II verdubbelde het bezoek aan voetbalwedstrijden. Met zo’n instelling win je de oorlog natuurlijk niet.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/