M maakt een punt

M MAAKT EEN PUNT
Geschreven door Bert Plomp

Vanavond naar M gekeken. Niet omdat ik een fan van dat praatprogramma ben, maar wel omdat ik wilde horen en zien hoe Margriet het onderwerp ondervertegenwoordiging van zwarte mensen in de politiek inhoud zou geven.
Er waren voor dit onderwerp 3 zwarte mensen aan tafel. De ene was burgemeester van Almere en de andere twee waren ooit tweede kamerlid.

Momenteel zijn er, voor zover mij bekend, geen zwarte volksvertegenwoordigers in de tweede kamer.
Op grond van het aantal zwarte mensen in Nederland zouden er zo’n 3 zetels bezet moeten worden door deze groepering.
Over zoveel politieke partijen verdeeld, kan dat al snel naar beneden afwijken. Uitsluitend bij de VVD zou een zwarte zetel verhoudingsgewijs behaald kunnen worden.

Gelukkig gaat het bij het innemen van een stoel in de tweede kamer in de eerste plaats niet om wat je etnische achtergrond is. Het gaat er bij de partijen om te beginnen om dat je achter de partijpolitiek staat en die politiek goed weet uit te dragen.
De praktijk wijst uit dat het al een hele toer is om evenveel vrouwen als mannen in de kamer onderdak te bieden.

Bij Margriet werd eerst als oorzaak van de ondervertegenwoordiging van zwarte mensen genoemd dat onder die groepering weinig tot geen belangstelling bestaat voor politiek. Om die reden maakten politieke partijen er weinig werk van om die mensen binnen te halen.
Omdat die oorzaak niet in Margriets kraam van pas kwam, werd de oorzaak in de loop van de uitzending gewijzigd in gebrek aan belangstelling van politieke partijen in het opnemen van zwarte kamerleden.

De vraag waar ik op zat te wachten was: “Waarom lukt het mensen met Turkse en Marokkaanse roots wel in de tweede kamer en op andere belangrijke posten beslag te leggen?”. Zoals voorzitter van de tweede kamer, fractieleider van Groen Links, burgemeester van Rotterdam en burgemeester van Arnhem. Terwijl het aantal mensen met die achtergrond kleiner is. Bovendien functioneren die mensen tot grote tevredenheid van vele Nederlanders.
Die vraag werd natuurlijk niet gesteld. Gelijk andere opiniemakers, wilde Margriet in deze uit Amerika overgewaaide “zwarte week” de discriminatie en ongelijke kansen van zwarte mensen in Nederland uitvergroten en daar een punt van maken.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077