Aflevering 3: Apetrots op de schoorsteenpiet

APETROTS OP DE SCHOORSTEENPIET
Geschreven door Bert Plomp

Nou het lek is boven water hoor. De club van politiek correcte elites heeft een plezierig alternatief gevonden voor zwarte Piet: de schoorsteenpiet of veegpiet. Apetrots werd deze nieuwe Piet door besturen van dorpen, steden en televisiestations naar voren geschoven. Deze meestentijds groene bestuurders struikelden bijna over elkaar om het bevrijdende nieuws als eerste naar buiten te brengen. Deze “schoorsteenpiet”, oftewel een Piet met roetvegen, moet zo spoedig mogelijk zwarte Piet verdringen.
Zwarte Piet is geschiedkundig gewoon een aardige zwarte jongen die Sinterklaas helpt bij het uitdelen van presentjes. Niets meer en niets minder. Overstappen naar een schoorsteenpiet is geschiedvervalsing en daar houdt men in Nederland niet van.
De ongegronde motivatie tot verandering gaat zelfs zover dat een vertegenwoordigster van de anti-zwarte pieten brigade hamert op “het feit” dat we met een Piet met zwarte vegen toch een Piet krijgen die we zelf altijd als zodanig hartstochtelijk bezongen hebben.
Ik weet niet waar zij die wijsheid vandaan heeft, maar het heeft er alle schijn van dat zij abusievelijk refereert aan de tekst van een van de vele sinterklaasliedjes. Zeer waarschijnlijk aan het liedje waarin gerept wordt over “ook al ben je zo zwart als roet”. Nou, dat betekent toch heel iets anders dan “ook al ben je zo zwart door roet”. Maar goed, ik kreeg de indruk dat die juffrouw de Nederlandse taal nog niet helemaal meester was.
Wat moeten de kindertjes toch wel niet denken van de schoorsteenpiet? De tegenwoordige kindertjes wonen in huizen waarin geen schoorsteen te bekennen valt, laat staan roet om de vegen te verklaren.
De meeste huizen hebben centrale verwarming of blokverwarming. Meer en meer huizen zijn behaaglijk warm door zonnepanelen en aardwarmte. Hoe verklaar je de aldaar wonende kindertjes dat schoorsteenpiet zwarte vegen heeft opgelopen? Hoe heeft schoorsteenpiet zich überhaupt weten binnen te dringen? Door de cv-leidingen soms? Hoe komt het dat hij daarbij geen brand- en andere wonden heeft opgelopen?
De enige kindertjes die de omslag van zwarte Piet naar schoorsteenpiet enigszins kunnen begrijpen, zijn de kindertjes van welgestelde ouders. Oftewel de bezitters van een eigen huis met een fraaie haardpartij.
Je treft zo’n milieuonvriendelijke combinatie vooral aan bij “groene salonsocialisten”. Bij die zeer milieubewuste lieden, die aan het einde van een werkdag hun dure bolides huiswaarts manoeuvreren.
Ook kan men die roetvegen nog enigszins uitleggen aan kindertjes van arme mensen, die, net zoals ik, nog kolen stoken en regelmatig het kolenhok in moeten duiken om de kolenkit te vullen.
Het is zonneklaar dat onze politiek correcte elites, nu ze een beetje onder druk staan, de ene op de andere blunder stapelen als het om zwarte Piet gaat.
De ene keer komen ze met een Piet die bijna zwart is van de roetvegen, in een tijd dat alle kolencentrales dicht moeten en het groenste groen niet groen genoeg is. Dan komen ze weer met blanke mannen met een schoon snoetje maar in een verkeerd pakje. Een pakje dat weer nieuwe olie op het reinigend vuur van de anti-zwarte pieten brigade is.
Ze maken al die rare capriolen alleen maar om figuren als Jerry en Sylvana mild te stemmen.
Waar blijven al die milieufreaks van de PvdA en van Groen Links en al die milieuorganisaties? Al die lieden die ons dagelijks inpeperen dat we zo verkeerd bezig zijn en de temperatuur op aarde naar een kookpunt voeren?
Hoe kan het bestaan dat die club zich niet roert over het besluit om zwarte Piet in te ruilen voor een milieuonvriendelijke schoorsteenpiet?
Wel, Sylvana kan apetrots zijn op het resultaat dat ze voor de anti-zwarte pieten brigade heeft binnengesleept.
Sylvana, het levende bewijs dat een allochtoon het in Nederland ver kan schoppen. Zelfs, zoals in haar geval, met een bescheiden opleiding.
Als je de term apetrots kunt toepassen op Sylvana, en waarom niet, het is fatsoenlijk Nederlands, dan kleeft er ook geen enkel bezwaar aan te zeggen dat “Sylvana zo trots als een aapje was”. Hoewel het geen gebruikelijke uitdrukking is.
Johan Derksen, die zich op die wijze ooit uitsprak over Sylvana, kreeg daarvoor veel commentaar van individuen die letterlijk overal racisme in bespeuren. Johan ging zelfs nederig door zijn oude knieën en bood zijn excuses aan voor die uitspraak.
Ronduit een belachelijk actie van Johan. Daarmede creëerde hij bovendien in zekere zin een precedent. De indruk is ermee gewekt dat iedereen in een overeenkomstige situatie op zijn tellen moet gaan passen. Onder het scherp toeziend oog van politiek correct Nederland wordt de sfeer als maar kleinzieliger.
Ik heb er geen enkele moeite mee dat zwarte mensen mij een bakra, een blanda of een kaaskop noemen. Wat is daar mis mee?
Andersom lijkt het of individuen als Sylvana direct in de stress schieten zodra ze met de “kleur” zwart in verband worden gebracht.
Ze zal zich er toch niet voor schamen dat ze zwart is? Hopelijk niet, want zwarte mensen zien er over het algemeen mooier uit dan witte. Althans, zo denk ik erover.
Niets belet mij te zeggen dat Geert Wilders een dom blondje en Sylvana Simons een dom zwartje is.
Het zou toch zeker te zot voor woorden worden, indien we straks nog wel van een blanke “bleekscheet” mogen zeggen dat hij een apenstreek heeft uitgehaald en van een zwarte medemens niet. Dat heet discriminatie.
Afgezien van mafkezen, die op voetbaltribunes apengeluiden uitstoten, zijn we allemaal iets verder doorontwikkelde apen. Apen, die zich mensen noemen. Omdat een aap, inclusief wijzelf dus, zich meestal zo grappig gedraagt, spreken we van “apetrots”, “aap uit de mouw”, “apenstreek” en ga zo maar door.
Laten we ervoor hoeden dat de teugels niet steeds strakker worden aangehaald. Het wordt het volk al zo moeilijk gemaakt door al die plots opgestane groene- en gezondheidsmaniakken. Straks moeten we ons ook nog zorgen gaan maken over het voortbestaan van lieftallige sprookjesmeisjes als Doornroosje en Sneeuwwitje. Dit vanwege de intieme kusscènes in die sprookjes. Kunnen we straks nog wel ongestraft mond op mond beademing toepassen?

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/