Aflevering 3: Apetrots op de schoorsteenpiet

APETROTS OP DE SCHOORSTEENPIET

Nou het lek is boven water hoor, onze club van politiek correcte elites heeft een afdoend alternatief gevonden voor zwarte Piet: de schoorsteenpiet of veegpiet. Apetrots werd deze minzame Piet door besturen van dorpen, steden en televisiestations naar de voorgrond geschoven. Deze meestentijds groene bestuurders struikelden bijna over elkaar om het bevrijdende nieuws als eerste naar buiten te brengen. Deze “schoorsteenpiet” oftewel een Piet met roetvegen, moet zo spoedig mogelijk zwarte Piet doen vergeten.

Onze zwarte Piet is geschiedkundig gewoon een aardige zwarte jongen die sinterklaas helpt bij het uitdelen van presentjes en niets meer en niets minder dan dat. Overgaan naar een schoorsteenpiet is derhalve geschiedvervalsing en daar houdt men in Nederland meestal niet van. Deze geschiedvervalsing gaat zelfs zover dat een vertegenwoordigster van de anti-zwarte pieten brigade blijft hameren op “het feit” dat we met een schoorsteenpiet met zwarte vegen toch een Piet krijgen die we zelf altijd als zodanig hebben bezongen. Ik weet niet waar zij die wijsheid vandaan heeft, maar het heeft er alle schijn van dat zij abusievelijk refereert aan een sinterklaasliedje waarin gerept wordt over “ook al ben je zo zwart als roet” en dat betekent toch heel wat anders dan “ook al ben je zo zwart door roet”.

Wat moeten de kindertjes toch wel niet denken van een schoorsteenpiet in een huis waar geen schoorsteen te bekennen valt, laat staan roet aanwezig is om de vegen te verklaren. De meeste huizen hebben centrale verwarming c.q. blokverwarming. Meer en meer huizen zijn behaaglijk warm door het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte, hoe verklaar je de aldaar wonende kindertjes dat de schoorsteenpiet bij het zich door de leidingen wringen zwarte vegen heeft opgelopen en geen brand- en andere wonden. De enige kindertjes die de omschakeling van zwarte Piet naar schoorsteenpiet enigszins kunnen volgen, zijn de kindertjes van welgestelde ouders oftewel de bezitters van een eigen huis met een fraaie haardpartij. Je treft zo’n milieuonvriendelijke combinatie nogal eens aan bij zogeheten salonsocialisten, die na een dag noeste arbeid hun dure BMW huiswaarts sturen. Ook kan men die roetvegen nog enigszins uitleggen aan kindertjes van de allerarmsten die, zoals ik, nog kolen stoken en regelmatig het kolenhok in moeten duiken om de kolenkit te vullen.

Het is zonneklaar dat onze politiek correcte elites, nu ze een beetje onder druk staan, de ene op de andere blunder stapelen als het om zwarte Piet gaat. Is het de ene keer een Piet introduceren die bijna zwart is van de roetvegen, terwijl alle kolencentrales dicht moeten en het groenste groen niet groen genoeg is, en dan komen ze weer aan met blanke mannen met een schoon snoetje maar in een verkeerd pakje, hetgeen weer nieuwe olie op het vuur van de anti-zwarte pieten brigade is en ze maken al die rare capriolen alleen maar om figuren als Jerry en Sylvana mild te stemmen. Waar blijft die hele milieuclub van de PvdA en Groen Links en waar blijven al die milieuorganisaties, die ons dagelijks inpeperen dat we zo verkeerd bezig zijn en de temperatuur op aarde naar een kookpunt opvoeren? Hoe kan het zijn dat je uit die hoek absoluut niets hoort over het besluit om zwarte Piet in te ruilen voor een onder de zwarte milieuonvriendelijke vegen zittende schoorsteenpiet?

Wel, Sylvana kan apetrots zijn op het resultaat dat ze tot zover voor de anti-zwarte pieten brigade heeft binnengesleept. Sylvana, het levende bewijs dat een allochtoon het in Nederland ver kan schoppen. Zelfs, zoals in haar geval, met een bescheiden opleiding. Als je de term apentrots kunt toepassen op Sylvana, en waarom niet, het is fatsoenlijk Nederlands, dan kleeft er ook geen enkel bezwaar aan te zeggen dat “Sylvana zo trots als een aapje was”, hoewel dit geen staande uitdrukking is. Dat Johan Derksen, die uitdrukking gebruikt hebbende in relatie tot Sylvana, daarvoor, nadat hij veel commentaar had gekregen van lieden die overal racisme in bespeuren, door zijn oude knieën ging en zijn excuses voor die uitspraak aanbood, dat was ronduit belachelijk en daarmede creëerde hij bovendien in zekere zin een precedent en wordt de indruk gewekt dat iedereen in zo’n situatie op zijn tellen moet gaan passen en wordt de sfeer als maar benepener onder het scherp toeziend oog van politiek correct Nederland. Ik heb er geen enkele moeite mee dat zwarte mensen mij een bakra, een blanda of een kaaskop noemen. Wat is daar mis mee? Andersom lijkt het of individuen als Sylvana voortdurend in de stress schieten zodra ze met de “kleur” zwart in verband worden gebracht. Zou ze zich schamen voor het feit dat ze zwart is? Hopelijk niet.
In dit verband moet ik gewoon kunnen blijven zeggen dat ik vind dat Geert Wilders een dom blondje en Sylvana Simons een dom zwartje is.
Het zou toch zeker ook te zot voor woorden zijn indien we straks van een blanke “bleekscheet” nog wel kunnen zeggen dat hij een apenstreek heeft uitgehaald en van een zwarte medemens niet. Dat is pas discriminatie. Afgezien van mafkezen die op voetbaltribunes apengeluiden maken, zijn we tenslotte, zonder enige uitzondering, allemaal iets verder doorontwikkelde apen, die zich mensen noemen en omdat een aap, inclusief wijzelf dus, zich meestal zo grappig gedraagt, spreken we van “apentrots”, “aap uit de mouw”, “apenstreek” en ga zo maar door. Laten we goed oppassen dat we de teugels niet steeds strakker laten aanhalen en dat we ons straks ook nog zorgen moeten gaan maken over het voortbestaan van lieftallige sprookjesmeisjes als Doornroosje en Sneeuwwitje, vanwege intieme kusscènes, en of we straks nog wel ongestraft mond op mond beademing kunnen toepassen.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/