Aflevering 1: De boekenlegger

DE BOEKENLEGGER
Geschreven door Bert Plomp

Toen we vroeger thuis nog een vroom, godvrezend gezinnetje vormden, hetgeen stand hield tot ik een jaar of 13 oud was, las mijn vader dagelijks, voorafgaande aan het warme middagmaal, een stukje voor uit de bijbel. Dat deed hij niet om ons te vermaken, maar uit stichtelijke overwegingen. Om ons klaar te stomen voor toetreding tot de Nederlandse Hervormde Kerkgemeenschap.
Het was me daarbij meer dan eens opgevallen dat hij moeite had de bladzijde terug te vinden, die hij bij de vorige maaltijd had voorgelezen voor hij het heilige boek met een ferme klap dicht sloeg. Toen ik hem opperde voortaan een vouwtje in die pagina te maken, beloonde hij die goedbedoelde suggestie onmiddellijk met een knal voor mijn kop.
Om mijn foutje goed te maken, heb ik toen een boekenlegger voor hem gemaakt.
Op school had ik gedurende de handenarbeid leren borduren. Met wat gekleurde draden en een stukje borduurstof heb ik vervolgens op een vrije middag een fraaie boekenlegger geproduceerd.
Rekening houdend met het bijzondere boek, waarin mijn kunstzinnige schepping tot haar recht moest komen, had ik bovendien een passende tekst in de boekenlegger geborduurd.
Toen mijn vader op een keer voor het eten weer eens de bijbel opensloeg op de laatst voorgedragen bladzijde, trof hij mijn presentje aan.
Na het lezen van de vrome, geborduurde tekst: “En de Heere zeide tot zijn discipelen, ik neem de fiets, gaan jullie maar stiefelen.”, kreeg hij bijna een rolberoerte.
Ik had in mijn jeugd sowieso een ongelukkige hand van cadeautjes geven.
Een paar jaar na de boekenlegger, dacht ik mijn moeder eens te verrassen met haar Moederdag.
Van mijn eerste zuur verdiende centjes had ik een nieuwe hoes voor haar strijkplank gekocht. Ook dit cadeau werd merkwaardigerwijs niet geapprecieerd. Vreemd, want van mijn moeder had ik voordien met Sinterklaas juist geleerd dat, als ik al een presentje kreeg, ik ook tevreden moest zijn met een “nuttig cadeautje”.

WORDT VERVOLGD

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/