De corrigerende tik

DE CORRIGERENDE TIK
Geschreven door Bert Plomp

In ‘De corrigerende tik’ neemt Bert Plomp de lezer mee op een persoonlijke reis door zijn jeugd, waarin de strijd tegen gezaghebbenden centraal staat. Plomp schetst een beeld van de jaren zestig, waarin jongeren zich actief verzetten tegen autoriteit, wat vaak gepaard ging met fysieke straffen. Het verhaal biedt tevens een kritische blik op de huidige maatschappij, waarin de angst voor juridische repercussies het handelen van gezagsdragers beïnvloedt.
De auteur begint met een levendige beschrijving van zijn eigen jeugd, waarin hij de confrontaties met het gezag in zijn gezin weergeeft. Hij benadrukt de veranderingen in de samenleving en hoe deze zijn ouders dwongen om mee te gaan met de ontwikkelingen. Plomp schildert een beeld van een opvoeding waarin de grenzen van het gezag werden verlegd en waarin de ouders uiteindelijk hun verzet opgaven.
Een interessant aspect van het verhaal is de aandacht voor de gebrekkige opvoeding volgens hedendaagse maatstaven. Plomp beschrijft zijn jeugd als een tijd waarin onderdak en voedsel de kern vormden, zonder noemenswaardige begeleiding bij schoolwerk of persoonlijke problemen. De afwezigheid van seksuele voorlichting en steun bij pesten benadrukt de ruwe omgeving waarin Plomp opgroeide.
Ondanks de nadruk op de ‘corrigerende tik’ uit zijn jeugd, benadrukt Plomp dat hij terugkijkt op een leuke jeugd. Hij deelt ook de invloed van zijn ouders op zijn karakter en deelt dankbaarheid voor de zelfstandigheid die hij op jonge leeftijd ontwikkelde.
‘De corrigerende tik’ is een boeiende terugblik op een tijd waarin gezag anders werd ervaren dan nu. Plomp biedt een persoonlijk perspectief op opgroeien in een gezin waarin de grenzen werden verlegd en autoriteit werd uitgedaagd. Het verhaal roept reflectie op over de veranderende normen en waarden in de samenleving en de impact daarvan op de opvoeding en het gezag.

Aflevering 1: Los het zelf maar op

Aflevering 2: Doe maar gewoon

Voor alle verhalen klik op: Verhalen

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina: