Zijn speelsheid werd zijn dood

ZIJN SPEELSHEID WERD ZIJN DOOD
Geschreven door Bert Plomp

Malachy kwam iedere dag even bij mij buurten. Hij had namelijk een oogje op Lizzy en Lizzy had een oogje op hem.
Om zijn kracht te demonstreren sprong Malachy bijna dagelijks probleemloos vanuit de lagergelegen bank tussen het zee-weggetje en het veld voor mijn huis over de meterhoge afrastering heen. Op het veld rende hij dan uitdagend een paar maal heen en weer met Lizzy en mijn andere border collies in zijn kielzog. Met een sierlijke sprong over de omheining beëindigde hij dan zijn optreden om zich weer bij Johnny, bij zijn voorbijwandelende baas te voegen.
Vaak zag ik hem ook vanaf boven, gezeten op een hoge duintop, over het strand luid blaffend van pret langs de uiteenspattende golven slalommen. Wat een enorm plezier had Malachy in het leven.
Vandaag vernam ik van Johnny dat hij deze lieve hond heeft moeten laten inslapen. Tijdens een wandeling over de cliffs, was zijn hond er alleen vandoor gegaan. Omdat Malachy dat wel vaker deed, dacht Johnny: “die komt vanzelf wel weer naar huis”. Dat laatste was ook het geval.
Tot Johnny’s grote schrik kwam de volgende dag een buurman bij hem aan de deur om te melden dat Malachy in zijn speelsheid een aantal van zijn schapen over de rand van de cliff de oceaan in had gejaagd.
Gezamenlijk kwamen Johnny en zijn buurman tot de conclusie dat zoiets onacceptabel was en dat Malachy gedood moest worden. Zo zijn nu eenmaal de boeren wetten.
Het is heel triest dat de schapen op deze wijze aan hun einde zijn gekomen. Voor de schapenboer in kwestie was het slechts een financiële tegenslag. Een geldelijke genoegdoening zou voldoende moeten zijn geweest om hem mild te stemmen. De ongelukkige schapen waren tenslotte niet doodgebeten en een emotionele band had die boer met zijn schapen helemaal niet.
Wat had ik graag op tijd geweten wat er gaande was. Dan had ik die speelse viervoeter misschien nog kunnen redden van zijn ondergang. Omdat zijn baas met verdriet gehoor gaf aan een oud meedogenloos gebruik, is Malachy maar 4 jaar oud geworden. Rust zacht lieve vrolijke held van Lizzy.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/