De luis in de pels

DE LUIS IN DE PELS
Geschreven door Bert Plomp

Beste Sylvana, je hebt je inmiddels weten te ontwikkelen tot “de luis in de pels” van de Nederlandse democratie, echter uitsluitend waar het “de Zwarte Piet wel of niet” discussie aangaat.
Gefeliciteerd met het resultaat.
Wat je hebt bereikt, meeliftend op een golf van politiek correct sentiment, is uitsluitend dat mensen die willen vasthouden aan een traditioneel Sinterklaasfeest een afkeer hebben gekregen van individuen zoals jij en van een kleine schare van personen die altijd zo buigzaam is als riet, bij ontbreken van een ruggengraat of omdat die kleine schare geld weet te slaan uit sociale tegenstellingen.
Als ik me niet vergis, ben je geboren in Suriname, een land dat niet bepaald een sieraad voor de democratie is op deze planeet. Het is evenmin het land waar alles koek en ei is waar het gaat om elkaar volledig accepteren.
Tenzij ik verkeerd ben geïnformeerd, worden er weinig gemengde huwelijken voltrokken in Suriname.
Men kan aldaar dan wel praten over “Wan Pipel”, maar de diverse rassen trouwen hoofdzakelijk binnen het eigen ras en het onderlinge vertrouwen is evenmin bijster groot.
Dat is in Nederland heel anders, dat heb je in ieder geval wel in positieve zin opgepakt.
Is het niet veel zinvoller je energie in Suriname te steken, jouw geboortegrond, door zelf iets bij te dragen aan de realisatie van een echte democratie aldaar in plaats van in dat softe Nederland tekeergaan tegen Zwarte Piet?
Wees blij dat je in Nederland de kans hebt gehad een goed belegde boterham te verdienen zonder dat er van jou verlangd werd de maatschappij op een hoger niveau te brengen.
Je zou enig respect kunnen afdwingen indien je in Suriname eens je mondje roerde tegenover die verkapte dictator Bouterse, gelijk je hier doet tegenover die sympathieke Zwarte Piet.
Wellicht ben je ook zo’n type, als menig Bouterse aanhanger, dat alles “wel gefeliciteerd” vindt, zolang je zo nu en dan maar door Desi gefêteerd wordt op een feestje en een partijtje lekker nassen of nog mooier, indien je tot zijn zogenaamde vriendenschare gerekend mag worden met alle voordeeltjes van dien.
Is het niet triest dat je je minimalistische doelstellinkje probeert van de grond te krijgen door je aan te sluiten bij DENK. Een partij die ten enenmale het beleid van een despoot als Erdogan weigert af te keuren. Een beleid waarbinnen inmiddels iedere andersdenkende achter de tralies is beland. En dat alles om je minachting over het bestaan van Zwarte Piet over het voetlicht te kunnen brengen.
Je bent in feite net zo’n slappeling als jouw grote voorbeeld, die juffrouw van de VN: Verene Shepherd. Zij heeft jou kennelijk geïnspireerd om je op Zwarte Piet te werpen, om net zo als zij een financieel slaatje uit soortgelijke situaties te slaan.
Verene’s roots liggen in het voorbeeldige – als het bijvoorbeeld om de mensenrechten gaat – Nigeria, alwaar, en nu word ik iets minder diplomatiek, die vuile rotzakken van Boko Haram jonge meisjes bij honderden ontvoeren en misbruiken.
Laat dat mens met haar grote veilige dik betaalde VN-smoel daar, tegenover die rotzakken, in eigen persoon eens tekeer gaan in plaats van dat goedkope en voor haar profijtelijke gezwets over Zwarte Piet in Nederland.
Hoe het met DENK en jouw aanwezigheid daarin verder afloopt, Erdogan mag het weten.
Eén ding is zeker, DENK zal niet meer dan een partijtje in de marge worden, met zero procent invloed.
Good luck.

Ondanks de milde toonzetting van deze column, ontving ik uit de “Anti Zwarte Piet” beweging toch nog wat commentaar, waarop ik als volgt heb gereageerd:

“Wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog.”, aldus de opponent.
Van zulke tegeltjeswijsheden weet ik er ook nog wel een reeks op te sommen. Laat ik me beperken tot ”Wie wind zaait zal storm oogsten”, die lijkt me aardig van toepassing op Sylvana.
Indien men veel herrie schopt over een onschuldige traditie in een land waarin men zich vrijwillig gevestigd heeft en de wantoestanden in het land van herkomst verder onbesproken laat, dan zie ik wel een zeker verband met deze splinter/balk spreuk.
“Wees blij dat je in Nederland de kans hebt gehad een goed belegde boterham te verdienen …”.
Ik bedoel daar het volgende mee:
In Nederland hebben tal van allochtonen de kans gehad een mooie positie op te bouwen. Zo kan het zijn dat zowel de burgemeester van een grote stad als Rotterdam als de voorzitter van de Tweede Kamer van Marokkaanse komaf is. Verder treffen we diverse personen van Turkse en Marokkaanse komaf en andere allochtonen in het parlement aan en ik gun het die mensen van harte.
Maar hoe anders is het als een “Hollandse kaaskop” een soortgelijke positie in Marokko of Turkije zou nastreven? Heel simpel: a mission impossible.
En wat zou er gebeuren indien zo’n Hollandse kaaskop zich met veel tamtam sterk zou maken voor het veranderen van een lokale traditie. Hij zou linea recta het land uitgetrapt worden, zo niet opgesloten worden. Dan heb ik het nog niet over het vestigen van een andere religie met daarbij behorende gebouwen als kerken.
Zelf woon ik in Ierland en ik heb het hier goed naar mijn zin. Voor de Ieren ben ik ook een allochtoon, so what.
Ik laat de autochtone buren zo nu en dan weten dat ik blij ben in Ierland te wonen. Dat waarderen ze.
Ook in Ierland is wel wat te vinden dat je dwars kan zitten, dat slik ik voor zoete koek. Het gaat mij om het totale plaatje.
Het is een voorrecht om in landen als Nederland te kunnen wonen, waar je niet bang hoeft te zijn, omdat je anders denkt, te worden afgemaakt (Fort Zeelandia).
Daarom zeg ik tegen de Sylvana’s, de Humberto’s en andere allochtonen in Nederland: “Wees blij dat je in Nederland woont en de kans hebt een (goed) belegde boterham te verdienen.”

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/