Geïnspireerd door Breivik

GEïNSPIREERD DOOR BREIVIK
Geschreven door Bert Plomp

Dader terreuraanslagen Christchurch geïnspireerd door Breivik.
Er bestaat een top-zoveel van gevaarlijke honden, oftewel van zogenaamde bijtgrage honden. Dat zijn over het algemeen uit de kluiten gewassen honden met een indrukwekkend gebit die door onmenselijke rotzakken, hun baasjes, vals zijn gemaakt.
Het is goed dat er zo’n lijstje is. Het zou ook goed zijn indien zulke honden uitsluitend gemuilkorfd de straat op mogen gaan.
Waar de maatschappij echter niet aan wil is dat we ook die baasjes eens in beeld brengen. Dat we andere psychopathische rotzakken zoals die Breivik en die ellendeling, die thans Christchurch in rouw heeft gedompeld, tijdig in beeld brengen: het niet willen opheffen van de bescherming van de privacy, ook van zulke duivelse ellendelingen, staat namelijk tot in het oneindige voorop.
Het is hoog tijd dat er een lijst wordt gepubliceerd van individuen die geacht worden, net zoals dit bij gevaarlijke honden het geval is, een gevaar te vormen of al hebben gevormd voor de samenleving.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077