Wat is er nou zo erg aan dat de tonijn uitsterft?

WAT IS ER NOU ZO ERG AAN DAT DE TONIJN UITSTERFT?
Geschreven door Bert Plomp

Net even naar “Groen Licht” gekeken van de VARA, waarin een of andere simpele ziel bezig is een maaltijd te bereiden met tonijn.
Hij voelt zich enigszins bezwaard omdat hij enerzijds slechts een half blikje tonijn voor zijn maaltijd nodig heeft en de andere helft in de regel dus weggooit en omdat hij anderzijds beseft dat de tonijn met uitsterven wordt bedreigd.
Vervolgens krijgen we wat deskundigen in beeld die hun visie geven over de vraag of deze vissoort inderdaad dreigt uit te sterven.
De ene deskundige stelt dat we sowieso moeten stoppen met vis eten omdat, rekening houdend met ons consumptietempo, er straks helemaal geen vis meer rondzwemt in de wereldzeeën. De andere deskundige beperkt zich tot de tonijn en stelt dat het allemaal, afhankelijk van het soort, wel meevalt.
Vervolgens wordt door de eerdergenoemde simpele ziel de vraag in zijn algemeenheid gesteld: “Wát is er nou zo erg aan dat de tonijn uitsterft?”.
Wat zijn het toch kleingeestige wezens die alleen maar vanuit hun eigen bestaansrecht kunnen redeneren en die zich bijvoorbeeld nimmer zullen afvragen “Wát is er nou zo erg aan dat de mens uitsterft?”. Nou, dat laatste is helemaal niet zo erg als men wel meent.
Deze planeet heeft ook zijn rondjes om de zon kunnen draaien zonder die als maar raak fokkende mensen, die van deze planeet een grote smeerboel hebben gemaakt. Mensen die er bijvoorbeeld voor gezorgd hebben dat die prachtige grote zoogdieren op zee voortijdig sterven omdat hun magen het hebben begeven. Magen die vol zitten met ons plastic afval.
Klimaatveranderingen zijn van alle tijden, daar doe je niets tegen. Als nietige wezentjes zijn we ook niet in staat een nieuwe IJstijd tegen te houden.
Met andere woorden: accepteer maar dat de mens een keertje uitsterft, en wat dan nog?
Laten we voordien eerst maar eens accepteren dat andere wezens ook een bestaansrecht hebben en laten we onze eigen rotzooi eens verantwoord opruimen, dan kunnen we uiteindelijk wellicht afscheid nemen van een schone planeet, wanneer “de laatste” het licht uitdraait.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/