Jumbo maakt Sinterklaas zwart

JUMBO MAAKT SINTERKLAAS ZWART
Geschreven door Bert Plomp

In het programma Pauw werd in de aflevering van afgelopen vrijdag (nota bene we schrijven 30 september 2016, je kunt er niet vroeg genoeg over beginnen!) het officiële startschot gelost: “We gaan beginnen”, voor de Zwarte Piet discussie, seizoen 2016.
De kinderombudsman, in de persoon van een vrouw, kwam even buurten bij Pauw om het leed te rapporteren dat een aantal kindertjes is aangedaan.
Sommige kindertjes hebben vrees voor Zwarte Piet, sommige kindertjes worden gepest in verband met de knecht van Sinterklaas en sommige kindertjes vinden het niet juist dat het geschil over Zwarte Piet door volwassenen over hun ruggetjes wordt uitgevochten (typisch iets voor kinderen om het zo te formuleren) en, zoals verwacht mocht worden, kreeg aan het einde van het betoog de vriendelijke knecht van Sinterklaas de zwartepiet toegedeeld.
De aan de tafel verzamelde gasten waren het er eensgezind over eens dat hiermede de rol van Zwarte Piet nu toch echt uitgespeeld is. Je kon ook echt aan de koppen van die gasten zien dat ze het helemaal met de mening van de kinderombudsman eens waren en dat er absoluut geen sprake was van mogelijk vermijden van gezichtsverlies indien ze, daar aan tafel gezeten, het tegenovergestelde hadden laten blijken.
Er was zelfs een in New York gestationeerde Nederlander onder de aanzittenden, die met droge ogen verklaarde dat je het in USA echt niet moest flikken om geschminkt als Zwarte Piet over straat te gaan. Ik dacht meteen: je moet ook wel gek zijn dat te doen, de kans dat je door de politie neergeschoten wordt is levensgroot.
Hij bedoelde echter heel iets anders, namelijk dat de gemeenschap dat gewoonweg niet pikt, dat je op die manier een zwarte medeburger schoffeert. Dat laatste zei hij er overigens niet letterlijk bij.
Zo zie je maar dat wij van de Amerikanen in dat opzicht nog heel wat kunnen leren.
Ook Jumbo meende de afgelopen week een duit in “haar zakje” te moeten doen in deze vroegtijdig gestarte discussie.
Deze kruidenier annex “wereldverbeteraar” wil eigenlijk niet alleen Zwarte Piet maar ook de Sint zelf de winkel uitwerken.
Om het islamitisch winkelend publiek te paaien, is het Suikerfeest al enige tijd door Jumbo in de armen gesloten. De kruidenier ziet kennelijk meer in het Suikerfeest dan in het suikerbeest.
Dit voornemen gaf echter aanleiding tot een golf van verontwaardiging binnen de winkelende samenleving, waardoor het olifantje ras op zijn schreden lijkt terug te keren.
Het zich zo negatief op onze goedheiligman storten, vraagt natuurlijk ook om een reactie mijnerzijds.
Nu we toch zo politiek correct bezig zijn, vind ik het als ras dierenliefhebber helemaal niet in de haak dat een supermarkt zich de naam Jumbo toe-eigent en over de rug van deze betreurenswaardige legendarische olifant probeert winst te maken.
Deze enorme Olifant Jumbo heeft, nadat hij in Afrika gevangen werd, eerst jaren in dierentuinen opgesloten gezeten, vervolgens werd hij doorverkocht aan een circus alwaar hij jaren zijn kunstjes moest vertonen en uiteindelijk, toen hij eens buiten de tent verkeerde, werd hij doodgereden, in een poging een klein olifantje te beschermen tegen een aanstormende trein.
Zeer waarschijnlijk komt de naam Jumbo voort uit de Afrikaanse taal Mandingo en betekent Jumbo: “Voorwerp van vrees”.
Wellicht een rede temeer – gelet de vrees die Zwarte Piet, volgens de kinderombudsman, sommige kindertjes inboezemt – , om als politiek correcte kruidenier de naam Jumbo niet langer te dragen.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/