Belofte maakt schuld

 

BELOFTE MAAKT SCHULD
Geschreven door Bert Plomp

Vrij kort achter elkaar lieten Raymann (is laat) en Sylvana (is zwart) ons argeloze kijkertjes en lezertjes weten vanwege “Zwarte Piet”, met andere woorden vanwege de discriminatie, onze “lage landen” de ruggetjes toe te keren en te remigreren naar het alom geprezen paradijs Suriname, het land van de volmaakte multiculturele samenleving.
Met een tevreden glimlachje rond mijn mond vernam ik dat voornemen.
Wie juicht het niet toe dat zo’n stelletje “klaagplagen” het land verlaat. Een koppel dat alle kansen in Nederland heeft gehad om zich te ontwikkelen en een zeer goed belegde boterham te verdienen als “TV- persoonlijkheden”.
Nu de zakken zijn gevuld c.q. hun rol op TV is uitgespeeld, zet dit koppel zich af tegen onze zeer gemoedelijke maatschappij.
Terug naar Suriname, het land van de echte vrijheid van meningsuiting (Bouta), het land waar alle rassen in perfecte harmonie samenleven, als je het geloven wilt.
Afgezien van wat nieuwe instromers, is het in Nederland de normaalste zaak van de wereld dat mensen van verschillende culturen, geloven en rassen met elkaar trouwen. Zou dat in Suriname ook zo zijn?
Jammer genoeg kwam Sylvana vanavond alweer terug op haar belofte te vertrekken: ze gaat nu de politiek in en ze sluit zich aan als kandidaat 2-de Kamerlid bij de partij “Denk”: Een partij die staat voor democratie, rassengelijkheid, vrijheid van meningsuiting en vooral voor in Nederland mislukte individuen en dito (potentiële) politici, die het binnen de bestaande partijen niet waar (hebben) kunnen maken en toch die goed belegde boterham willen behouden c.q. verkrijgen.
Wat een verademing dat we ook nog mensen kennen als Ahmed Aboutaleb , die wel door inzet en integratie een alom gerespecteerde positie in Nederland heeft weten te verwerven (ik schreef zijn naam in 1 keer goed, dat zegt genoeg, dunkt mij).
We hebben hier weer te maken met twee, ik bedoel Raymann en Simons, door grote welvaart bedorven geesten.
PS: de lezer die nog meer over Sylvana zou willen lezen, raad ik aan ook “Sylvana’s frustratie” op deze website te lezen. Veel plezier ermee.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/