Van Agt, wolf in schaapsvacht?

VAN AGT, WOLF IN SCHAAPSVACHT?
Geschreven door Bert Plomp

In de uitzending van Nieuwsuur van 4 november 2016 werd Dries Van Agt aan de tand gevoeld over de werkelijke toedracht bij de beëindiging van de treinkaping en gijzeling van treinpassagiers door een groep Molukse jongeren in juni 1977 bij De Punt in Drenthe.
Van Agt was ten tijde van deze kaping minister van Justitie en mede- zo niet hoofdverantwoordelijk voor de wijze waarop die beëindiging zich voltrok.
Met veel machtsvertoon van de zijde van de overheid: laag overvliegende straaljagers, inzet van vele mariniers en een indrukwekkend spervuur, kwam deze kaping tot een einde. Twee van de vijftig passagiers en zes van de negen kapers lieten het leven.
Het lijkt erop dat twee van de kapers, te weten Max Papilaja en Hansina Uktolseja, nadat ze al waren uitgeschakeld, ter plekke zijn geëxecuteerd.
Het laatste zou zijn gebeurd in opdracht van de overheid, lees Van Agt cum suis.
In oktober 2016 verklaarde een van de betrokken mariniers dat, in opdracht van de regering, de treinkapers de bestorming niet mochten overleven.
Ofschoon de nabestaanden van de mogelijk geëxecuteerde kapers al veel eerder aandacht voor deze zaak hebben gevraagd, hebben zij thans, 40 jaar na de kaping, een rechtszaak tegen de Staat aangespannen. De nabestaanden eisen erkenning voor de wijze waarop Max en Hansina aan hun einde zijn gekomen. Het lijkt er sterk op dat ze voldoende bewijs in handen hebben dat de twee daadwerkelijk geëxecuteerd zijn.
Nadat Dries van Agt de politiek vaarwel had gezegd en op zijn racefiets was terug gekoerst naar zijn geliefde Limburgse land, kreeg hij aldaar aangekomen plotseling veel begrip voor de zaak van de Palestijnen en hun veelal gewelddadige verzet tegen Israël. Vanaf dat moment veroordeelde hij Israël regelmatig om zijn harde optreden. Hard optreden in reactie op aanslagen van Palestijnse zijde.
In de bewuste uitzending van Nieuwsuur zagen we Van Agt ongemakkelijk aan tafel op zijn stoel zitten draaien. Met wat statig en wollig taalgebruik probeerde hij ook ditmaal zijn gezicht te redden. Het kwam er echter allemaal wat onzeker en ongeloofwaardig uit. Als hij gekoppeld zou zijn geweest aan een leugendetector, vermoed ik dat de registratie in zijn nadeel zou zijn uitgewerkt.
Saillant detail was een mogelijke verspreking van de baas van het toenmalige kabinet: Joop den Uyl. Joop meldde dat er sprake was geweest van een executie.
Van Agt houdt echter vol dat de opdracht was gegeven de gegijzelden te bevrijden en zo weinig mogelijk mensen te doden. Hij had geen instructies gegeven om kapers te doden. Van Agt blijft erbij dat de bevrijdingsactie volkomen rechtmatig heeft plaats gevonden.
Ik vind de opdracht zo weinig mogelijk mensen doden al discutabel. Zoals ik reeds opmerkte, het statig en wollig taalgebruik van de Meester kwam dit keer ook niet zo ”vlot” en “overtuigend” over. Hij wekte de indruk van de man die op ’t punt stond ontmaskerd te worden. We gaan zien waar dit toe leidt.
Een treinkaping, gepaard gaand met het gijzelen van mensen, is natuurlijk geen kattendrek. Het is goed dat zoiets keihard wordt aangepakt.
De Staat kan in dit geval de hand ook wel eens dieper in eigen boezem steken. De wijze waarop onze trouwe Molukse kameraden, onze rijksgenoten, hier in Nederland zijn behandeld, is werkelijk beneden alle peil. Nederland heeft die mensen letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan door het geven van valse hoop, door de mannen die voor ons in voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten direct uit hun functie te ontslaan zodra de strijd was gestaakt, door die mannen en hun gezinnen onder te brengen in barakken die niet lang voordien als voorlaatste stop op weg naar de concentratiekampen dienden. Misschien is dat ook wel de reden waarom er zo’n haast gemaakt werd met het afbreken van die barakken. Voor het nageslacht en het toerisme is zo’n onderkomen bepaald geen blijk van waardering voor mensen die voor het koninkrijk gevochten hebben.
Voor alle nabestaanden hoop ik dat de volledige waarheid nu spoedig aan het licht komt.
Mena Muria!

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/