Het praktijkdiploma seks

HET PRAKTIJKDIPLOMA SEKS
Geschreven door Bert Plomp

Het poldermodel in Nederland heeft jarenlang op zijn gat gelegen. Het leek er sterk op dat het land was uit-gepolderd.
Tegen alle verwachtingen in, zijn de polderaars weer eens bij elkaar gaan zitten en hebben een pensioenakkoord bereikt. Het akkoord behelst onder meer dat de verhoging van de pensioenleeftijd niet langer 1 op 1 oploopt met het stijgen van de leeftijd waarop men doorgaans sterft. Voorts mogen mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen. Bij een zwaar beroep denken de polderaars meteen aan werkers in de bouw en aan stratenmakers. Mensen op kantoor hebben zij daarbij niet op het oog. Dat zulke werknemers het psychisch zwaar kunnen hebben of dood kunnen gaan van verveling, aan dat aspect wordt volledig voorbijgegaan.
In het geval dat mensen langer leven en langer pensioen moeten ontvangen, zijn de aan die ontwikkeling verbonden meerkosten alleen te ondervangen door de pensioenpremies en/of de beleggingsopbrengsten te verhogen. Over verhoging van de premies heb ik de polderaars vanzelfsprekend niet gehoord. Het streven naar betere beleggingsresultaten is tegenwoordig een vloek. Onder de “groene dictatuur” is dat dan ook vrijwel uitgesloten.
Weer een andere groep polderaars is thans bezig een soort seksakkoord uit te broeden. Omdat ik de Me Too-bewegingen op het scherp van de schede volg, komt het streven naar zo’n akkoord voor mij bepaald niet als een verrassing.
Het gaat hier natuurlijk voornamelijk om een akkoord waaraan mannen zich te houden hebben wanneer zij zich op het vrijerspad begeven.
Een man moet zich volgens de nieuwe verkeersregels voortdurend afvragen of hij wel goed bezig is. Of het allemaal niet te snel gaat, niet te langzaam gaat, of het geen pijn doet, of dat het juist meer pijn moet doen. Of dat de partner zachtjes of heel ruw veroverd moet worden. De man moet ook kunnen accepteren dat, zodra zijn tegenspeelster aan haar gerief is gekomen, hij er een punt achter zet. Er een punt achter zet omdat zij geen lust meer heeft verder te gaan.
Onlangs kwam ik via de tv te weten dat er leden van het vrouwelijk geslacht zijn, die, terwijl zij tegen hun zin seks hebben, “bevriezen”. Zo’n bevroren vrouw verkeert dan in een staat dat zij een ongewenste indringer maar zijn gang laat gaan. Sterker nog, dat zij bewust of onbewust een seksuele houding aanneemt die het de man makkelijker maakt zijn werk af te wikkelen.
Het valt als man in zo’n situatie natuurlijk niet mee om tot inkeer te komen en zich zedig terug te trekken. Andersom geldt namelijk min of meer hetzelfde. De meeste mannen bevriezen ook als ze eenmaal zijn binnengetreden. Zij weten dan van geen ophouden meer, opgewonden als zij zijn van de seksuele prikkels. Wat te doen als vrouw om te voorkomen dat een man ongewild in zo’n situatie belandt en daarover achteraf zijn beklag doet.
Samenvattend. Het is goed dat er een seksakkoord komt. Vrijen wordt namelijk een zeer gecompliceerd gebeuren. Het zou goed zijn wanneer er uitsluitend seksuele handelingen verricht mogen worden indien de deelnemers aan die handelingen beschikken over “een praktijkdiploma seks”. Een diploma dat uitsluitend uitgereikt wordt aan personen die in de praktijk hebben bewezen zich voortdurend bewust te zijn van hun seksuele gedragingen en terstond zulke handelingen kunnen afbreken bij het minste of geringste afwijzende signaal van hun sekspartner.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077