Zwarte Pieten nee, zwarte spoken okay

ZWARTE PIETEN NEE, ZWARTE SPOKEN OKAY
Geschreven door Bert Plomp

In de tweede kamer is een meerderheid voor de instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Ingevolge dit wetsvoorstel wordt het verboden dergelijke kleding te dragen in het onderwijs, in het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen en in de zorg.
Het wordt echter niet verboden deze kleding bijvoorbeeld op straat te dragen.
Momenteel wordt er veel werk gemaakt van het uit het straatbeeld verwijderen van die “angstaanjagende Zwarte Piet”.
Van die “griezels”, gekleed in een zwarte burgha, een niqab of hoe zo’n vrolijk kleed ook mag heten, gaat kennelijk niets angstaanjagends uit. Ik heb onze “polderaar” van PvdA-huize, Lodewijk Asscher, althans nog niet zien konkelen met Jumbo en RTL om deze spookbeelden op te heffen.
Ik kan me best voorstellen dat het niet eenvoudig is om tot een algeheel verbod te komen: je kunt bijvoorbeeld niet verbieden dat een bromfietser of een motorrijder een integraalhelm draagt voor zijn eigen veiligheid.
Toch kan het niet zo moeilijk zijn om noodzakelijke uitzonderingen te formuleren of tot een algeheel verbod te komen, zoals in Frankrijk, door gewoonweg het beestje gewoon bij zijn naam te noemen: “een boerkaverbod”.
Op die wijze voorkom je ook een discussie over een helm draag je voor je veiligheid en zo dragen bepaalde moslima’s bedekkende kleding in zekere zin ook voor hun veiligheid.
Het schijnt voor moslims kennelijk moeilijk te zijn, althans daar gaan Islamitische heilige schriften vanuit, om van vrouwen af te blijven als ze niet (volledig) bedekt zijn.
In de praktijk blijkt dat zodanig uit te werken dat indien een vrouw zich op straat begeeft in een westerse outfit, waarbij al haar bekoorlijkheden eveneens afdoende bedekt zijn, dit zekere moslims uitnodigt tot aanranding, verkrachting, onzedelijk betasten tot de mildste vorm van omgang met de vrouw in kwestie: het uitschelden voor hoer.
De minste vorm van bedekking, die veel moslima’s zichzelf opleggen, is een hoofddoekje om het haar te bedekken.
Nu kan een mooi kapsel mij best bekoren, maar dat dit bij mij een zekere opwinding teweeg zou kunnen brengen, is bijna ondenkbaar. Daar moet toch echt wat meer bij komen kijken.
Kennelijk ben ik wat meer gewend dan die moslims die hun handen moeilijk thuis kunnen houden.
Dat overdreven bedekken van lichaamsdelen door moslimvrouwen werkt een primitieve reactie, gelijk dat van apen, van moslimmannetjes in de hand op anders geklede vrouwen, althans zo lijkt het wel.
Dit gedrag heeft ook alles weg van jaloerse mannetjes, die bang zijn dat een concurrerend mannetje een glimp teveel ziet van zijn vrouwtje.
Het is natuurlijk te zot voor woorden dat wij zo’n van buiten binnengekomen primitieve cultuur ook maar enigszins zouden moeten faciliteren.
Het is allemaal moslimmannenpraat, waaraan vele moslimvrouwen gedwee gehoor geven. En er zijn natuurlijk ook nog moslima’s die deze “sombere” kledingvoorschriften te vuur en te zwaard verdedigen, vrouwen die zich geen moment afvragen of die mannen ook niet in zo’n achterlijk gewaad over straat moeten gaan, geheel bedekt teneinde al hun eigen “zondenuitlokkende” delen ruim te bedekken.
Wat een zielige hypocriete vertoning.
Verbieden al die onzin.
Wie gisteren Zembla heeft gezien, heeft kunnen vaststellen dat het echt spookt in de Deense moskeeën, dat men daar de Sharia boven de Deense wetten plaatst, dat mannen meer vrouwen moeten kunnen trouwen, dat zondige vrouwen gestenigd moeten worden, dat vrouwen – zelfs als ze niets meer moeten hebben van hun man en daarvan eigenlijk zouden willen scheiden – de seksuele wensen van “hun man” hoe dan ook moeten blijven respecteren en dus verkracht mogen worden, dat vrouwen mishandeling, verkrachting etc. vooral niet moeten rapporteren bij de politie.
We hoeven ons echt niet te verbeelden dat het in de Nederlandse moskeeën en met de daaraan verbonden imams anders is gesteld.
Hoewel die wet er in islamitisch Turkije nog niet helemaal doorheen is – heb ik begrepen –, kunnen kinderen vanaf 12 jaar aldaar aanstonds legaal seksueel gebruikt, zeg maar misbruikt, worden. Pedofielen, ook in Nederland, zullen die ontwikkeling wel met warme belangstelling volgen, temeer omdat Turkije voor vele medelanders een lichtend voorbeeld is.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/