Zwartjes

 

ZWARTJES
Geschreven door Bert Plomp

Erik Zwartjes was vroeger een medescholier van mij op de Rijks HBS in Utrecht. Terwijl ik nog indruk probeerde te maken met een witte opoefiets, scheurde hij reeds op het schoolplein rond op een heuse Harley-Davidson. Glashelder dat Zwartjes veel populairder op school was dan dat jochie op die lullige witte fiets.
Martin Šimek, een columnist van Tsjechische afkomst, heeft in DWDD zich ooit uitgelaten over zielige bootvluchtelingen en sprak toen, in aanwezigheid van een getergde Sylvana Simons, over “zwartjes”. Als door een slang gebeten, reageerde Sylvana onmiddellijk in termen van racisme, volledig voorbijgaand aan het feit dat Martin de Nederlandse taal weliswaar aardig beheerste maar niet tot in de finesses. Trouwens het is goed gebruik binnen de Nederlandse taal om wat wij liefkozen uit te drukken met een verkleinwoord door de toevoeging “je”. Hoewel Martin, volgens DWDD, zelf een “zwartje” (liefkozend bedoeld) als partner heeft, werd hij desondanks zeer zwart weggezet.
Vanavond zagen we Sylvana Simons weer eens bij DWDD. Dit in verband met haar IDFA-film “Demon or Diva”. Natuurlijk wist de DWDD cum suis het zo te presenteren dat Sylvana als een slachtoffer van racisme in Nederland het podium betrad en weer verliet.
In deze film zijn beelden en geluiden te vernemen die niet misselijk zijn. Op straat roepen toevallige passanten haar allerlei nare verwensingen toe. Maar ja, als je de arena betreedt, dan moet je wel tegen klappen kunnen.
Het is echter betreurenswaardig dat onze samenleving zulke gefrustreerde lieden voortbrengt. Botte uitspraken van zulke mensen hebben ook te maken met het feit dat we op onze internet-snelwegen steeds verder en harder afdalen naar een communicatieniveau dat gevaarlijk dicht bij dat van onze voorgangers in de evolutie komt.
Het is evenzeer betreurenswaardig dat ene Sylvana keer op keer wel alle ruimte krijgt om haar zwartgallige mening te spuien op tv en die toevallige passant nooit. Het is dus al met al niet zo vreemd dat zoiets leidt tot ongenuanceerde kreten.
Uit herhaaldelijk onderzoek blijkt dat 68% van de bevolking vindt, aldus DWDD, dat zwarte piet moet blijven en dat slechts een minderheid “aandringt” op een andere verschijning van de assistent van sinterklaas.
Is het niet van de zotte dat bestuurders en tv-dictators simpelweg maling hebben aan de keuze van de meerderheid en gewoon doorgaan met de eliminatie van zwarte piet? Zwarte piet, welke serieuze geschiedkundige sinterklaasversie je er ook op naslaat, heeft niets uit te staan met slavernij en is voor alle kinderen een held. Tenzij daarachter een verborgen agenda schuilgaat, dan is het toch volstrekt onzinnig om sinterklaas en zijn zwarte pieten tot (negatief) symbool te maken van de slavernij en mee te werken aan de geleidelijke afbraak van het sinterklaasfeest.
Sylvana was overtuigd van het verwerven van een grotere anti-zwarte pieten-aanhang door te refereren aan het feit dat de Nederlander zich ooit ook heel lang heeft verzet tegen het verplicht gebruik van een veiligheidsgordel in de auto en uiteindelijk toch door de bocht is gegaan. Kortom: onsamenhangend gestamel.
Sylvana probeert via het filmpje omtrent haar persoontje de hedendaagse Nederlander een schuldcomplex aan te praten over de slavernij. Slavernij, waaraan sommige van haar en onze verre voorouders zich schuldig hebben gemaakt. Ik voel me echter op geen enkele wijze schuldig aan slavernij. Ofschoon ik wel wat mensen voor mij aan het werk heb en misschien te weinig betaal. Hoewel de nazi’s in de tweede wereldoorlog de joden, ons en de wereld  afschuwelijke dingen hebben aangedaan, komt het geen moment in mij op om de kinderen van die nazi’s of de tegenwoordige Duitsers in het geheel daarop aan te spreken, terwijl mijn ouders daar wel stevig op hebben aangestuurd.
Wat wel zo is, dat we als Nederlanders niet het lef hebben gehad om met zijn allen die verdomde nazi’s het land uit te trappen, tenslotte waren we met een overgrote meerderheid. Zoiets steekt. Dat frustreert en dat uitte zich na de bezetting in een nare houding tegenover het gehele Duitse volk. Dat is mijns inziens ook in zekere zin het geval met types als Sylvana. We hadden deze gefrustreerde vrouw nooit bij de DWDD aangetroffen indien de slaven, waarmee zij zich meent te moeten identificeren, tegen die walgelijke slavenhouders waren opgestaan en hun rottige koppen hadden ingeslagen.
Samenvattend kom ik tot de conclusie dat Sylvana bepaald geen diva is maar hooguit een zielig “demoontje”, dat haar kleurgenoten ten onrechte in een triest daglicht plaatst.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077