De roetveegpiet

DE ROETVEEGPIET
(voor welgestelden en milieuzondaars)
Geschreven door Bert Plomp

Vriend Pauw kwam gisteren met het brekende nieuws dat RTL overschakelt naar de “schoorsteenpiet” oftewel een Piet met roetvegen, dus eigenlijk een soort schoorsteenveger in een afgedankt Zwarte Piet pakje.
Wederom was het met z’n allen tegen één: Pauw, een zwarte juffrouw, een bleekscheet in de persoon van de altijd breed lachende Sophie Hilbrand en natuurlijk het ingehuurde alsmaar applaudisserende kritische volk op de tribunes. Deze goed geoliede machine nam het op tegen Halbe Zijlstra (fractieleider VVD), die de abrupte overgang van RTL van Zwarte Piet naar een knecht met zwarte vegen, onverstandig vindt.
De zwarte juffrouw bleef maar hameren op “het feit” dat we met de schoorsteenpiet met zwarte vegen toch een Piet krijgen die we zelf altijd alszodanig hebben voorgesteld. Ik weet niet waar zij die wijsheid vandaan heeft, maar volgens mij wordt er slechts in een enkel sinterklaasliedje gerept over “ook al ben je zo zwart als roet” en niet “ook al ben je zo zwart door roet”.
Zwarte Piet is geschiedkundig gewoon een aardige zwarte jongen die Sinterklaas helpt bij het uitdelen van presentjes en niets meer en niets minder. Overgaan naar een schoorsteenpiet is derhalve geschiedvervalsing en daar houdt men in Nederland (meestal) niet van.
Pauwtje presteerde het om de hele discussie over Zwarte Piet te bagatelliseren: “Waar maken al die volwassen mensen, Halbe incluis, zich toch druk om?”, waarbij hij kennelijk even uit het oog had verloren dat hijzelf iedere mogelijkheid aangrijpt om dit onderwerp in zijn eigen prietpraatprogramma aan de orde te stellen.
Afgezien van Halbe, kwamen deze cultuurfilosofen tot de eindconclusie: “Zwarte Piet is dood, leve de schoorsteenpiet”.
Nog afgezien van het feit dat niet iedere eerzame schoorsteenveger geïdentificeerd wenst te worden met een schoorsteenpiet, denk ik dat Halbe gelijk heeft in zijn opvatting dat dit een verkeerd en overhaast besluit is.
Trouwens zou die Lodewijk Asscher (PvdA) en die hele politiek correcte anti Zwarte Pieten club het gilde van schoorsteenvegers überhaupt gekend hebben in hun overleg c.q. afspraken met RTL? Ik denk van niet.
Wat moeten de kindertjes wel niet denken van een schoorsteenpiet in een huis waar geen schoorsteen te bekennen is, laat staan roet om de vegen te verklaren.
De meeste huizen hebben centrale verwarming c.q. blokverwarming. Meer en meer huizen zijn behaaglijk warm door het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte, hoe verklaar je de aldaar wonende kindertjes dat de schoorsteenpiet bij het zich door de leidingen wringen zwarte vegen heeft opgelopen en geen brand- en andere wonden.
De enige kindertjes die enigszins de overschakeling van Zwarte Piet naar Schoorsteenpiet zonder trauma’s kunnen accepteren, zijn de kindertjes van welgestelde ouders oftewel de bezitters van een eigen huis met een fraaie (milieuonvriendelijke) haardpartij (je treft zo’n combinatie nogal eens aan bij zogenaamde salonsocialisten – voor een nadere verklaring van dit begrip zie bijvoorbeeld Wikipedia).
Ook kan men de roetvegen nog enigszins uitleggen aan de kindertjes van de allerarmsten die, zoals ik, nog kolen stoken.
Waar blijft die hele milieuclub (binnen de PvdA, Groen Links, de milieuorganisaties etc.) binnen het besluit om over te stappen naar deze onder de zwarte milieuonvriendelijke vegen zittende Schoorsteenpiet.
Kortom een slecht en overhaast besluit en bovendien gebaseerd op baarlijke nonsens: “Leve Zwarte Piet, weg met de Schoorsteenpiet”.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/