Amsterdam draait door

AMSTERDAM DRAAIT DOOR
Geschreven door Bert Plomp

Jullie weten inmiddels wel dat ik niet erg tevreden ben met alle aandacht voor Amsterdam. Zoals ik al eerder berichtte, vind ik het te gek voor woorden dat die stad zo in het middelpunt van de belangstelling wordt geplaatst, voornamelijk door toedoen van een megalomanisch kliekje dat de tv-zenders in handen lijkt te hebben.
Nu werden we zeer onlangs geconfronteerd met de droevige mededeling dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam is overleden. Zoals dat met vele mensen van het goede soort het geval is, stemt zo’n bericht tot diepe droefheid.
Als een overledene populairder is onder het volk, maar niet per se beter was dan een willekeurige andere overledene, krijgt zijn overlijden meer aandacht. Zo is het nu eenmaal geregeld onder de mensen.
Het tv-kliekje bepaalt echter – terwijl de bevolking van Amsterdam pakweg zo’n 5% van de totale bevolking uitmaakt – dat het overlijden van Van der Laan een gebeurtenis is van nationale betekenis.
Ook ik betreur het dat de beste man is overleden, maar ik vind het tevens absurd dat een programma als “De wereld draait door” – eigenlijk niks anders dan “Amsterdam draait door” – zijn hele uitzending aan dit overlijden besteedt. En of dit nog niet genoeg is, besteedt ook het NOS-journaal de helft van zijn uitzending aan dit nieuws, besteedt Pauw eveneens zijn hele uitzending aan Van der Laan en is er besloten de uitzending van Zomergasten met Van der Laan in zijn geheel te herhalen.
Ik vraag me af of dat niet een beetje teveel is van het goede voor nationale tv-zenders – als het gaat om iemand die gedurende 7 jaar zijn best heeft gedaan voor een stad – hem zo in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
Zou het niet genoeg zijn indien alleen tv-Amsterdam zoveel aandacht aan deze gebeurtenis zou besteden?
Zouden diezelfde nationale tv-programma’s ook zoveel tijd besteden aan het overlijden van andere burgemeesters in den lande, ook als ze wat minder op de voorgrond waren getreden, maar met evenveel passie de burgers van een stad hadden gediend. Ik heb mijn twijfels daarover.
Voor het overige wens ik Van der Laan en zijn familie en alle Amsterdammers volgende week een mooi afscheid toe.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/