Taalstrijd

TAALSTRIJD
Geschreven door Roland Bekking

Het gedicht, dat ik wilde schrijven, begon met de regel “Ik heb voor mijn achtertuin”.
Hoewel mijn elektronische waakhond niet begon te blaffen en de regel taalkundig dus in orde leek, was ik er toch niet helemaal gerust op. Een normaal mens heeft tenslotte voor zijn voortuin en achter zijn achtertuin. Mijn regel was daarmee in tegenspraak en stond op gespannen voet met de logica.
Om te voorkomen, dat de lezer wellicht in verwarring zou raken en/of mij niet helemaal voor vol zou aanzien, heb ik uiteindelijk maar besloten om het navolgende gedichtje met die dubieuze eerste regel maar niet op Facebook te publiceren:

Ik heb voor mijn achtertuin
Het beeld “De denker” aangeschaft,
Een duplicaat, doch fabelhaft,
Zodat ik trots nu rondbazuin:
“Rodin zit in mijn achtertuin”.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/