Radicalisering

RADICALISERING
Geschreven door Elise Tochweer

De benamingen voor vaderlandslievende mensen veranderd steeds in het nieuws, eerst waren het goede mensen, patriotten en nationalisten maar dat was jaren geleden. Nu worden mensen die willen vasthouden aan de Nederlandse cultuur, normen en waarden al gauw afgeschilderd als extreem en zelfs radicaal…
Nu is radicalisering volgens Wikipedia; het proces waarbij gedachten en gedragingen van een groep of een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur. Dat zie ik niet terug in de mensen met vaderlandsliefde, die zijn vanaf jongs af aan opgegroeid met liefde voor Nederland, onze cultuur en tradities en willen die behouden voor hun kinderen. Niet meer en niet minder.
Mijns inziens is de regering geradicaliseerd en wordt er nu hardhandig met alle middelen die voorhanden zijn geprobeerd om de gangbare norm en cultuur van ons mooie Nederland te veranderen in een globalistische/islamistische cultuur wat heel veel Nederlanders terecht tegen de borst stuit.
Het is namelijk nogal radicaal om de hele Nederlandse geschiedenis te vergeten, voorbij te gaan aan de grondwet en de bevolking te dwingen om een leefwijze te aanvaarden die uit de middeleeuwen komt en onze vrijheid bedreigt.
Het is radicaal om de Nederlandse bevolking iets op te dringen wat ze niet willen en wat onze kinderen, met het oog op salafisten, in gevaar brengt.
Het is nog radicaler om de meisjes en vrouwen die onafhankelijkheid en vrijheid gewend zijn kennis te laten maken met de islam die vrouwen niet als gelijkwaardig ziet maar als slaven op verschillende gebieden.
Maar dat past dan natuurlijk geheel in het plaatje van de EU en de VN die het nationalisme bestrijden omdat we nu eenmaal een grote grijze islamitische massa moeten worden en met het te tekenen #Marrakeshverdag, het #Mondialmigratiepact wordt alles nog een graatje erger.
Want logica zegt dat hoe meer anti-Nederlands volk voeten zet in ons Nederland, het steeds moeilijker wordt om onze cultuur, normen, waarden en tradities te beschermen. Het overgrote deel van de Nederlanders wil namelijk helemaal geen veranderingen, dat hebben we met het Sinterklaasfeest wel gezien hoe moedige Nederlanders onze traditie terecht verdedigen.
Heeft niets te maken met radicaal en als er al een misdrijf of overtreding is gepleegd dan was het een “crime passionele”, een daad gedaan uit vaderlandsliefde en als dat extreem of radicaal is, opkomen voor dat waar je van houdt en het wilt behouden voor toekomstige generaties Nederlanders dan denk ik dat ook het woord radicaal zijn mening heeft verloren.
Dan zou namelijk het overgrote deel van Nederland geradicaliseerd zijn…
Wees trots op uw vaderland, wees trots op uw afkomst, op uw ras, op onze Nederlandse cultuur, tradities en onze nuchtere normaliteit. Laten we samen proberen, ondanks de tegenwerking van het globalistische politieke kartel, om ons Nederland te behouden voor toekomstige generaties zodat die ook kunnen genieten van Sinterklaas met al zijn blije en vrolijke Zwarte Pieten.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/