Meer voud en minder fout

MEER VOUD EN MINDER FOUT
Geschreven door Karin Sloot

Ik houd van eenvoudig, eenduidig en rechtlijnig taalgebruik. Als het vrouwelijke equivalent van een graaf een gravin is, dan is een vrouwelijke fotograaf een fotogravin. En een vrouwelijke biograaf geen biografe, zoals wel wordt verondersteld, maar een biogravin.
En denk niet, dat u op een kerkhof alleen maar graven aantreft. Er zijn zeker zoveel gravinnen te vinden.

In Doetinchem heeft men dat goed begrepen. Het dameselftal van De Graafschap neemt keurig en zoals het hoort onder de naam De Gravinschap aan de voetbalcompetitie deel. Die Achterhoekers zijn zo achterlijk nog niet…

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/