Linkse Justitie de weg kwijt?

LINKSE JUSTITIE DE WEG KWIJT?
Geschreven door Rob Meyer

Hoe vaak lees ik niet dat allochtone verkrachters de justitionele hand boven het hoofd wordt gehouden.
Onlangs weer middels het prevaleren van behoud van een verblijfsstatus boven het strafbaar stellen van een verkrachting.
Het volk razend en verontrust.
Vreemd?
In mijn opinie absoluut niet.
Hoe moet het voor het slachtoffer zijn te vernemen dat er meer zorg blijkt te bestaan voor de dader dan voor het slachtoffer?
Met regelmaat komt de term ‘asieladvocaat’ langs in de media.
Dit schijnen advocaten te zijn die alles op alles zetten om hun cliënt van allochtone oorsprong hier, in ons land, te houden ongeacht de aard van hun daden.
Want ‘het is toch zielig’ dat zo’n arme vluchteling weer terug moet naar die hel waar hij vandaan komt?’
Maakt niet uit wat hij heeft geflikt, het linkse goedmensenclubje zet alle troeven in het spel om ze maar hier te houden.
Nausicaa Marbe, Telegraaf columniste, omschrijft dit wel heel treffend:
‘…rijst de vraag hoe deze ‘barmhartigheid’, die tegen elk rechtsgevoel indruist, is ontstaan.’
De (vrouwelijke) rechter die een Afghaanse verkrachter van een meisje met een geestelijke beperking een lichtere straf gaf, omdat hij anders zijn verblijfsvergunning kwijt zou raken, blijkt een voormalige asieladvocate te zijn!
Duidelijk een situatie van belangenverstrengeling, maar deze dame werd niet gewraakt, wat wel het geval had moeten zijn.
Niet dus.
Het IND gaat over het uitzetten van Asielzoekers, en is derhalve dan ook de natuurlijke vijand van asieladvocaten. Dit verklaart dus de handelswijze van deze ‘onafhankelijke’ rechter, die coute que coute deze arme verkrachter uit handen van die ‘wrede’ organisatie wenste te houden.
Uit deze casus blijkt dus dat de asieladvocate in toga en haar collega’s niet het slachtoffer recht doen, maar de verkrachter. Hij verandert ter plekke van crimineel in een slachtoffer van ons asielbeleid die extra bescherming nodig heeft.
En een rechter kun je – soms – wel wraken en van de klus afhalen, maar ontslaan is niet mogelijk, want benoemd voor het leven.
Als deze aperte ontwikkeling zo doorgaat, is het straks nog volstrekt normaal dat zo’n Afghaan het meisje dat hij verkracht aanklaagt omdat zij zijn huwelijk zou hebben verstoord.
Kunt U het nog volgen?
Linkse vrouwen in de politiek.
Tot slot van dit wrange stukje, benoem ik nog het groeiende probleem in ons land dat linkse radicale vrouwen aan het veroorzaken zijn.
Ik heb absoluut niets tegen vrouwen, integendeel zelfs, en het is een goede zaak dat de arbeidsmarkt aan een gelijkwaardige inhaalslag bezig is, hoewel dat gender-gedoe wel een beetje doorslaat richting het belachelijke.
Waar ik op doel is een groeiend aantal uiterst linkse, radicale dames die zich hebben opgewerkt naar belangrijke posten en steeds meer de goedmensdienst uit beginnen te maken.
Met dit soort mensen valt absoluut niet te redeneren, want de politiek correcte stroop druipt er van af, en alles wordt met een welhaast pitbullachtige vasthoudendheid doorgedrukt ten faveure van de ‘zielige’ asielzoeker en andere van elke vorm van realisme gespeend idealisme
Tunnelvisie dus.
Dit heet ‘uitverkoop van eigen land en normen en waarden’.
Enkele interessante uitspraken uit een interview van verslaggever Marco Visscher met Mark Lila over diens boek ‘The Once and Future Liberal’
Marco Visscher: Had u uw toon niet wat kunnen temperen, zodat u de mensen bereikt die u bekritiseert? Zij zullen snel afhaken.
Mark Lila: “De mensen die ik bekritiseer vanwege dat gedweep met hun identiteit zijn niet meer te bereiken; zij zijn te veel bezig met zichzelf en met hun eigen kruistocht (!). Daarom moeten we eerst laten zien hoe rampzalig hun aanpak is. Mijn boek richt zich bewust niet op hen. Linkse politici zijn verstrikt in identiteitspolitiek.”
Volgens Mark Lilla laten ze hun oren te veel hangen naar belangengroepen rondom gender en culturele diversiteit.
Lees hier het hele interview: https://www.trouw.nl/…/-linkse-politici-zijn-verstrikt-in-…/
Dan nog een begeesterde Peter Pannekoek over ‘de verongelijkte witte linkse vrouw.’
https://www.youtube.com/watch?v=K3mnw7cMCN4
Linkse vrouwen in de politiek?
Om maar een paar te noemen: Kajsa Olongren, Pia Dijkstra, Dieuwertje Blok, Sylvana Simons, Marian Thieme, Sigrid Kaag, allemaal linkse vrouwen die over de hoofden van de burger hun linkse idealen in de praktijk proberen te brengen.
Als laatste een quote van Hans Teeuwen:
‘Linkse meisjes worden opgewonden (–!) van rechtse praatjes!’ (Youtube)

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/