Klaas Vaaktaal

KLAAS VAAKTAAL
Geschreven door Rob Meyer

Hoe zou men de verhaaltjes, die het volk door de strot worden geduwd vanuit de Overheid, EU, NPO en andere manipulatieve nieuwsbronnen, benoemen?
Klaas Vaaktaal.
Klaas Vaak: De Grote Zand-in-de-ogen-strooier.
Zolang wij slapen, kan er van alles uitgevreten worden.
En de weinigen die al bezig zijn met ontwaken, zijn te lief om een tegenbeweging in gang te zetten.
Soms is lief zijn niet voldoende.
Het indoctrinatieproces begint al op zeer jonge leeftijd.
Vanaf de kleuterschool wordt de kindertjes geleerd om ‘toch vooral lief te zijn’ en netjes te luisteren naar juf c.q. meester, want je moet tolerant, humaan en respectvol zijn.
Anders deug je niet, luidt het bikkelharde oordeel.
Daar wordt de jeugd geleerd dat je pas Iemand bent als je Niemand bent.
Dit motief is rijkelijk terug te vinden binnen de radicaal linkse vleugel.
Daarnaast is het huidige onderwijssysteem gebaseerd op het al op zeer jonge leeftijd leerlingetjes te toetsen op allerlei competentie.
Noem daar de inmiddels omstreden Cito-toets, die een indicatie zou moeten geven waar een leerling heen dient te gaan op basis van de uitslag van deze toets.
Om zo een waardevol lid van de samenleving te kunnen worden.
Dit is hetzelfde als een etiketje plakken op het kleine individu, het daarmee de eigenheid uit diens ontwikkeling nemend.
Dat heet dichttimmeren.
Boetseren om alweer een volgzame burger te creëren.
Vooral niet stimuleren om zelf na te denken.
Overgieten met Klaas Vaaktaal.
Want slapend zijn we geen belemmering meer voor allerlei snode plannen.
Dan de ‘zorg’ van ouders dat hun kind toch vooral niet met ‘die rare jongen of dat vreemde meisje’ in contact komt.
Maaike Olde Olthof in Vrouw:
‘Als ze al niet kunnen spelen met die jongen die in jouw ogen een beetje raar is, hoe kunnen ze in de toekomst dan weten wanneer het een foute boel is?’
Door juist met ‘rare’ dingen leren omgaan op die prille leeftijd, leert een kind zelf nadenken en de zaken op diens pad beter in te schatten, wat een heleboel ellende kan voorkomen in de toekomst.
Maar juist ook die ‘lieve en tolerante’ mensen verbergen dikwijls een onderliggende laag van intolerantie, boosheid en neiging tot het de ander overtuigen van het eigen gelijk.
‘Ik wil vrede met jou, en als jij dat niet wilt, dan hebben we oorlog!’
Ook de recreatieve sector is ijverig in het Klaas Vaak Gebeuren.
Middels talloze onzinprogramma’s wordt de aandacht van het werkelijke gebeuren afgeleid richting slaapwandelen.
Met Klaas Vaaktaal.
Want dan vormen we geen bedreiging meer voor de Snode Plannen Plegers.
Wat niet weet, wat niet deert.
Een kudde schapen, die netjes luistert naar de herder, hem zo van wol, vlees en melk voorziend.
Maar als er één schaap over de dam is…..vul maar in.
Laten we het Klaas Vaakzand uit de ogen wrijven en die weer openen voor de Echte Wereld.
Die Wereld is van ons, en niet van een handjevol machtswellustelingen.
Laten we door de Klaas Vaaktaal heen kijken en de Wereld weer zien zoals die is, en niet zoals die ons wordt voorgeschoteld.
Wakker worden is soms lastig, maar slapend gaan we ten onder.
Mijn keuze.
En die van iedereen.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/