Keurmerk

 

KEURMERK
Geschreven door Roland Bekking

Vele jaren her heb ik deel uitgemaakt van een kleine kunstenaarsgemeenschap, waarschijnlijk omdat ik op grond van jeugdige overmoed veronderstelde, zelf ook over enige artistieke vaardigheden te beschikken of dat tenminste graag zou willen. Ik werd er in elk geval geaccepteerd.

Dat was niet onmiddellijk het geval met een huisarts, die zich er in die jaren vestigde. Een alternatieve persoonlijkheid, dat wel, die herinneringen opriep aan dokter Tjerk van Take uit Antoon Coolen’s ‘Dorp aan de rivier’ en zoals ze ongetwijfeld ook in de verhalen van Poesjkin of Guy de Maupassant zullen voorkomen. Maar de opbouw van zijn praktijk hadden de inwoners zich op onderdelen toch iets anders voorgesteld, hoe ruimdenkend men er op het gebied van de moraal ook was. Mij werd dan ook verzocht, de huisarts daarvan “in stijl doch op doeltreffende wijze” in kennis te stellen. Hetgeen aldus (gekalligrafeerd) geschiedde:

Geachte heer,
Dat u als geneesheer mensen heelt
En men u als huisarts aanbeveelt,
Is aan iedereen bekend.

Maar dat iedere patiënt
Om toe te mogen treden
Zich eerst dient uit te kleden,
Opdat u tijdig kunt ontwaren
Of sprake is van gave exemplaren:
Dát zijn we niet gewend.

Of de huisarts een zweem van preutsheid signaleerde, weet ik niet, maar ik ontving omgaand de volgende reactie:

Dank, geachte heer, voor uw missive.
En weet, dat elke arts, die er naar streeft
Zijn patiënten volledig te gerieven
Wil weten, wat voor vlees hij in de kuip heeft.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/