Hoe we belazerd worden

HOE WE BELAZERD WORDEN
Geschreven door Rob Meyer

Biologische producten zijn aan een enorme opmars bezig.
Dat vraagt om meer tuinbouwgrond.
Maar aangezien de reguliere tuinders geen grond wensen af te staan, zijn de biologische tuinders genoodzaakt om stukken bos in te lijven.
Nu is er een grote landbouwer die het hart heeft om het volgende in de krant te zeggen, let op:
‘Biologisch verbouwen veroorzaakt meer CO2 uitstoot!’
Deze man luistert dus absoluut niet naar de burger,
Zijn oor ligt vastgeplakt op zijn beurs en omzet.
Want als van 17 miljoen mensen een bepaald groeiend percentage over wil gaan op biologische producten, is het niet meer dan logisch dat de reguliere tuinbouw meters grond dient af te staan.
Maar aangezien ze dat niet willen, ben ik van mening dat niet de biologische boeren meer CO2 uitstoot veroorzaken, maar juist die reguliere tuinders die hun grond halsstarrig vasthouden, door niet te luisteren naar de vraag vanuit de burger.
Het ergste is wel het feit dat enkele wetenschappers die mening ook zijn toegedaan.
Vooreerst ga ik er van uit, dat ze instructies hebben gekregen.
En zo worden rechte dingen dus krom geluld!
En wie trappen daar in?
De burger die alleen maar oog heeft voor zijn natje en zijn droogje.
Is het dan zo raar dat we opgescheept zitten met kabinet Prutte III??
Het volk krijgt de leiders die het verdient.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/