Het hof

HET HOF

Ik weet niet hoe het met jullie gesteld is, maar ik word zo langzamerhand onpasselijk van die arrogante ballen en gleuven die recht spreken in Nederland. Er zitten echt wel gewone mensen tussen, maar over het algemeen krijg je toch sterk de indruk dat die lieden het idee hebben dat ze ongeveer halverwege God en ons aardse wezens zweven. Of je het nu hebt over zo’n grapjurk als de rijdende rechter of zo’n rechtvaardige held of heldin met zo’n blinddoek om die recht spreekt in wat serieuze zaken en die met droge ogen tot uitspraken komt waar de honden geen brood van lusten. En die werkelijk lachwekkende komedie tijdens zo’n zitting, waarbij de binnenkomst in het zaaltje van “het hof” wordt aangekondigd alsof “onze lieve Heer” zijn opwachting maakt en dat iedere aanwezige geacht wordt voor deze gerechtelijke arbeiders uit zijn stoel op te staan en, dat mankeert er nog aan, een diepe buiging maakt. Op zo’n aankondiging zou ik reageren met gewoon te blijven zitten. Ik zie in de verste verte geen aanleiding om voor zulke gewone lieden zoveel eerbied te tonen, al helemaal niet omdat ze vooral bezig zijn argumenten te zoeken om echte misdadigers te ontzien en slachtoffers verder “af te slachten”. Ik kan me niet één uitspraak herinneren, waarvan ik dacht: “Eindelijk die ploert heeft gekregen wat hij verdiende”, terwijl ik echt wel oog heb voor verzachtende omstandigheden. Recent konden we weer verschillende taakstraffen noteren voor lieden die andermans leven hadden genomen en hun nabestaanden levenslang hadden gegeven. Het wil er bij die gerechtelijke arbeiders maar niet in dat het ook wel wat waard is dat nabestaanden van slachtoffers genoegdoening krijgen, desnoods ten koste van de daders.

Ik erger me bijvoorbeeld groen en geel aan dat proces tegen Wilders met betrekking tot zijn wat stupide actie ten opzichte van Marokkanen. Is het niet bezopen dat je in Nederland een straf opgelegd kunt krijgen voor het feit dat je vraagt “Willen jullie meer of minder Marokkanen?” Stel dat die hele meute “Meer, meer, meer ….” had geroepen, had Wilders dan ook een straf opgelegd gekregen, ik weet wel zeker van niet, terwijl mensen als ik zich in dat geval ook beledigd hadden kunnen voelen, want wat is er verkeerd aan meer Nederlanders in plaats van meer Marokkanen. Trouwens wat is er sowieso mis met planning van de bevolkingssamenstelling? In Nederland is het bijvoorbeeld, vooral binnen progressieve kringen, de normaalste zaak van de wereld dat een zwangerschap afgebroken wordt indien de geboorte niet gewenst is of het kind in wording mogelijk zekere gebreken heeft. Persoonlijk zie ik liever minder mensen en meer dieren die overeind blijven in onze samenleving, vandaar mijn oproep: “Willen jullie meer of minder mensen in Nederland?” Hopelijk roepen jullie massaal “Minder, minder, minder …..”, dan kunnen ze mij ook proberen te vervolgen die fijnslijpers.

Met veel plezier denk ik terug aan de tijd dat we regelmatig op televisie werden verblijd met zang en dans van de zijde van de Kozakken. Hoewel Ivan Rebroff geloof ik geen echte Kozak was, trad hij wel als zodanig op en zong prachtige dienovereenkomstige liederen. Hij kon zowel heel hoog als heel laag zingen. Hij had een bereik van vierenhalve octaaf, vertelde mijn ome Kobus mij altijd, welke oom een grote Rebroff fan was.

Ivan werd altijd vergezeld door een groepje mannen die, ogenschijnlijk zonder enige moeite, in een zittende houding en in een razend tempo van uiterst links naar uiterst rechts over het televisiescherm huppelde en daarbij fanatiek in de handjes klapte. Van zulk volk word ik nu echt blij en daarvan zou ik veel meer representanten in de Nederlandse samenleving zien worden opgenomen. Met andere woorden met meer Kozakken zou ik vrede kunnen hebben. Minder zal trouwens moeilijk te verwezenlijken zijn, want ik denk dat we vrijwel geen Kozakken in Nederland herbergen. Zoals gezegd: Ik vind het heel normaal dat je als volk, als politiek, als Nederland, als individu je kunt uitspreken over de mate waarin je leden van welk volk, van welk geloof of van welke afkomst dan ook binnen jouw landsgrenzen wilt huisvesten, of je bereid bent daarvan meer of minder in jouw samenleving op te nemen. Tenslotte moet ieder toegelaten individu ook mee eten uit de potten die we als samenleving met veel inspanning hebben gevuld en die potten zijn niet oneindig groot. Al die mensen die dat een egoïstische gedachte vinden, zijn vaak de eersten die klagen wanneer ze moeten inleveren.

Natuurlijk heb je onder de Kozakken ook klootzakken, zoals onder ieder volk, ras of groepering.

In de tweede wereldoorlog vochten bijvoorbeeld Kozakken zij aan zij met de Nazi’s tegen Stalin, tegen de communisten. Nu zouden velen zeggen: “Goed gedaan Kozakken”. In die tijd waren er aan “onze zijde” trouwens ook weinig mensen rouwig om dat de Duitsers en de Kozakken het communisme probeerden de kop in te drukken.

Zoals ik al zei: ieder volk kent zijn eigen klootzakken, die het voor de goedwillenden verzieken.

Over de toestroom van Polen naar Nederland is ook veel te doen geweest de afgelopen jaren. Hoeveel instanties en individuen hebben zich daarover wel niet negatief uitgelaten, zonder dat ze vervolgd zijn. Okay, sommige Polen in Nederland zijn niet vies van een alcoholische versnapering en dat leidt wel eens tot problemen. Maar in het algemeen zijn het harde en kundige werkers. Bovendien verdienen de Polen onzerzijds een zeker krediet: ze hebben voor de bevrijding van ons land gevochten in WO-II.

Nu we het toch hebben over “Meer en minder”, sluit ik af met het volgende: in het televisieprogramma “Opsporing verzocht” zou ik gaarne verhoudingsgewijs meer Nederlandse Nederlanders willen zien, die opgespoord moeten worden, en veel minder Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Afrikaans-Surinaamse Nederlanders en Afrikaans-Antilliaanse Nederlanders. Met andere woorden: aan de oververtegenwoordiging in de criminaliteit van de laatstgenoemde groeperingen moet met kracht paal en perk worden gesteld, niet in de laatste plaats in het belang van de goedwillende medelanders uit deze groeperingen zelf.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/