Gelijkheid is gelijkheid

GELIJKHEID IS GELIJKHEID
Geschreven door Edwin Paques

Ik zou graag ook een juister definitie willen van de reële betekenis van de islamitische hoofddoek. Dat is – anders dan doorgaans beweerd – uitdrukkelijk géén religieus maar een juridisch symbool dat de sharia in het algemeen (het einde van scheiding der machten, scheiding moskee & staat en de ongelijkheid der geslachten proclameert) en de polygame/polygynie huwelijkswet in het bijzonder propageert.
In Europa verdween de polygame huwelijkswet zowat in de 5-de tot 7-de eeuw en dus geldt het openlijke polygame huwelijk sinds zowat 1500 jaar op quasi het hele continent als een verstoring van de openbare orde.
De juridische monogamie betekende het einde van stamculturen in Europa, waardoor langzaamaan het stam-denken en het stammen-rechtsdenken meer en meer zou evolueren naar ‘het individu’ dat gaandeweg steeds meer centraal zou komen staan in het rechtsdenken… hetgeen uiteindelijk zou uitmonden in het ‘christelijk Humanisme’ van Monnik Erasmus… zoals hij het destijds overigens zelf noemde.
Uit dat humanisme van de 15-de eeuw zou vervolgens het atheïsme van de 17-de eeuw voortkomen, voorts dan de Verlichting in de 18-de eeuw, het feminisme van de 19-de eeuw, het postmodernisme van de 20-ste eeuw,,,
Enfin… een beetje… ‘het Westen’ in een vogelvlucht…
De hoofddoek of sluier propageert zo gezien echter een rechtsdenken dat meest fundamenteel en diametraal tégen deze rijke westerse ontwikkeling ingaat en bij zoveel ‘Zwarte Piet-protest’ lijkt – wegens het indruisen tegen allerlei ‘gelijkheidsbeginselen’ – lijkt het mij dan ook niet verkeerd ook die hoofddoek van moslima’s dan maar eens te evalueren… want ook die druist tenslotte in tegen een gelijkheidsbeginsel… met name tussen de geslachten, dus.
In welke mate moet zo’n toch ‘juridisch’ symbool altijd alleen maar worden uitgelegd en begrepen als ‘slechts’ een strikt ‘religieus’ symbool, zoals een keppeltje of een kruisje ook ‘slechts’ religieuze symbolen zijn.
De hoofddoek gaat veel verder en propageert een juridisch model en er moet dus discussie en een minstens net zo breed gedragen maatschappelijk debat als het zwarte-piet-debat kunnen zijn over de vraag of en hoe en in welke mate en waar zo’n polygamie-symbool altijd alleen maar moet worden getolereerd.
Onze grondwet moet en mag immers ook worden gerespecteerd… en voorziet vooralsnog niet in juridische polygamie.
In het Gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen, bijvoorbeeld, werd sinds een tweetal jaren besloten dat de hoofddoek niet langer thuishoort binnen de vormingsmissie. Tegenover het argument van de ‘vrijheid om het religieuze textiel’ te dragen, staat immers ook de vrijheid van meisjes om dat zelfde stuk religieuze textiel tegen de sociale druk in te kunnen afzetten.
Om het korter te zeggen: ik kan begrip opbrengen voor roet-pieten ter wille van een heilig te achten ‘gelijkwaardigheid-beginsel’… maar bij zoveel humanistisch-Verlicht denken denk ik dat we dan ook consequent andere gelijkheidsbeginselen – zoals die tussen man en vrouw – duidelijker in beeld moeten brengen… zodat de islamitische sluiter ofte hoofddoek ook ter discussie moet komen te staan.
Wie het om gelijkheid begonnen is moet ook op gelijke wijze naar alle mogelijke gelijkheden kijken. Gelijkheid voor huidskleuren… en gelijkheid voor geslachten… Gelijkheid is gelijkheid.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/