Dichten en zwichten

DICHTEN EN ZWICHTEN
Geschreven door Karin Sloot

Wie in de esthetische kanten van de poëzie is geinteresseerd, komt al gauw terecht bij de man, van wie je zonder overdrijving zou kunnen zeggen:

Méér vrouwen zijn voor hem gezwicht
Dan hij ooit gedichten heeft gedicht.

Zoals Bloem zijn inspiratie aan de drank ontleende, zo liet de hier door mij bedoelde dichter zich vooral door het niet permanent zichtbare vrouwelijk schoon inspiereren. De vraag, of ik ook graag deel had willen uitmaken van deze uit vele tientallen vrouwen bestaande eregalerij, is niet erg relevant, want dan had ik diverse decennia eerder geboren moeten worden. Al heeft me de gedachte wel tot een bescheiden poetische bekentenis verleid:

Was ik veel eerder geconcipieerd,
Ik had het ongetwijfeld geprobeerd
En Roland tot in ‘t holst der nacht
Het dichterlijke hoofd op hol gebracht.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/