De vrij dag

Geschreven door Kaj Elhorst

DE VRIJ DAG

Ver lag de tijd
In een kring om mijheen
Ik kon haar niet bereiken
Bereisde mijn pad
Geen wijzer
Geen cijfer
Dat haar benoemde
Ik raakte mijn pad kwijt
Besteedde mijn voortgang
Maar wist niet waar geen
Ik zocht niet
Mijn pad vond mij terug
Ik herkende haar meteen
Raakte thuis
De tijd had mij niet vermist
Er was nog zoveel
Aan onbegane paden
De tijd rekte zich uit
Als een kring
Ver van mij
Ik voelde plezier.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/