De Reis van mijn Leven

Geschreven door Rob Meyer

DE REIS VAN MIJN LEVEN

De Reis van mijn Leven
een Pad nergens heen,
Toch gaat er soms even
een schok door mij heen.

Dan denk ik: mijn Leven,
wat heeft dat voor zin?
Heel de tijd zweven,
geen einde, geen begin.

Ervaringen kleven,
een hart vol met kerven,
Door wanhoop gedreven,
zo moe van het zwerven.

Welk doel heeft dit streven,
het zoeken naar Thuis?
Teveel weggegeven,
het hoofd vol geruis.

Met bidden en beven
mijn Lot toch aanvaard.
Zo staat het geschreven:
‘Het is het wel waard.’

Ik tel van 1 tot zeven,
vanaf 8 tel ik wel morgen.
Het hoofd fier opgeheven,
verleden goed verborgen.

Aldus wend ik mijn steven,
mijn schip ligt goed op koers.
Dat geeft de Reis van mijn Leven
nu eigenlijk toch iets stoers.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/