De Engelsen

DE ENGELSEN
Geschreven door Pauke Vee

Koning Richard Leeuwenhart, wie kent hem niet?
Het is bekend dat de romeinse legioenen in het oude Engeland het langste stand hielden nadat de machthebbers in Rome verhuisd waren naar Constantinopel en dat was meteen het eind van het West Romeinse rijk, de Vandalen, Barbaren en Gothen, zowel oost als west, hadden de Romeinen verdreven en waren aan het plunderen geslagen.

Het Oost Romeinse Rijk werd nu bestuurd vanuit Constantinopel en er was voortdurend strijd.
De Romeinen hingen ondertussen het katholieke geloof aan en hadden in het jaar 450 Jezus tot zoon van God verklaard, en dat bij decreet vastgelegd in concilies.

Dat geloof werd inmiddels door monniken uitgedragen tot diep in Europa.
Met geld en manschappen gefinancierd vanuit Constantinopel.
Het concept werd flink gepromoot kan men wel zeggen, én met succes, in het oude Noord West Europa waar het makkelijk zieltjes won en zeker in Engeland vonden de Oost Romeinse doctrines en dogma’s gretig aftrek bij de oude Romeinse legioenen en hun nazaten.

En waarom… met veel geld… daarom en omdat het kon, er was een plan ontstaan, een concept, en dat werd uitgedragen.
De monniken waren al vroeg uitgewaaierd en de Romeinen waren dan wel weg als zodanig, zij lieten hun kennis achter in de vorm van veel monnikenwerk én monniken met veel geld gesteund door het Oost Romeinse Keizerrijk.

Zo kon het gebeuren dat de monniken overal hun eigen ordes stichtten en de bevelen kwamen uit Constantinopel.
Constantinopel kreeg het moeilijk en liet een oproep uitgaan, en dat al ver voor het jaar 1000 dat daar voor de heilige zaak gevochten werd en de strijd verhevigde, men had verse aanvoer van soldaten nodig.

Die ronselde men eenvoudig want de rijkdom die de rekruten voorgehouden werd na het tekenen van een contract, die was zeer verleidelijk waar men niets had te eten.
Eten en onderdak gegarandeerd, en dan nog een salaris van iets of wat en het nodige vertier onderweg, zoals de dames die meereisden in het kielzog van de legers die zo op de been gebracht werden, en zo op de been gehouden werden.

Het lijkt me logisch dat daar waar de oude Romeinse legioenen het langst stand hielden, en dat was in Engeland, de stroom strijdkrachten op gang gebracht werd, en vanuit het Europa van destijds aangevuld werden met meer manschappen en meer rekruten, er waren immers zilverlingen en goudstukken genoeg om de vaak hele arme mensen te contracteren.

Het werd vechten voor de heilige zaak, zo werd verteld, en zo vertrokken legers om tot in het heilige land door te stoten.
Tussen 900 en 1100 was de piek van de ‘heilige’ gevechten en men trachtte de circel weer rond te krijgen.

Waarmee ik bedoel dat zij de macht over de Middellandse Zee wilden behouden.
De bron lag in het heilige land, die strook land die de doortocht moest garanderen, en cruciaal was voor de plannenmakers van destijds, is dezelfde strook land waar nu om gevochten wordt.
En ‘zij’ dat waren de nazaten van de Romeinse keizers die heersten vanuit Constantinopel.

Vaticaanstad is niets meer dan een vervolg op de basisprincipes van het oude Rome, en ontstaan met goedkeuring en de gratie van Mussolini !!!

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/