De boodschap

 

Geschreven door Kaj Elhorst

DE BOODSCHAP

Hoog in de lucht zag hij een ster
Een boodschap uit een land zo ver
Verder weg dan hij kon dromen
Een land dat ooit terug zou komen
Heel alleen op zijn kameel
Bedacht hij zijn verleden
Een tijd van wensen, heel erg veel
Een land van weltevreden
Waar hij ooit rustig had gelegen
Voor hem was gezorgd
Waar hij alles wat hij wilde had gekregen
Zijn gelukkig zijn vol was geborgd
Maar nu was hier die ster zo hoog
Zo ongrijpbaar, haast een wonder
Een boodschap, open, die niet loog
Hij wilde nooit meer zonder
En wat hij hoorde, zag en dacht
Verspreidde hij rondom
Hij verwierf met hooggelegen geluk veel macht
En verdween met stille trom
Naar het land van lang geleden
Men sprak dat hij was overleden!
En zie men schold en krijste, vocht
Opdat men zelf in het land wezen mocht!

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/