Sabotage kerstviering

SABOTAGE KERSTVIERING

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is weer eens een geheim rapport gelekt. Het gaat ditmaal over een op handen zijnde sabotage van een live televisie-uitzending van de kerstviering in de alom geprezen Goede Herderkerk te Emmen. Deze aanstaande televisie-uitzending, afgezien van het nieuwjaarsconcert in Wenen zo’n beetje de enige live televisieregistratie van buiten Amsterdam, heeft de toorn gewekt van een activistische groepering opererend onder de naam KOWJ: Kick Out Witte Jezus.

KOWJ vindt dat gekleurde mensen gediscrimineerd worden omdat het kindeke Jezus permanent als een blank individuutje wordt gepresenteerd en om die reden heeft KOWJ het gemunt op onze kerstviering.

Ook de kinderombudsvrouw heeft zich onlangs krachtig gedistantieerd van de tot nog toe gebruikelijke kerstviering en heeft laten weten klachten te hebben ontvangen van ouders van blanke kinderen, te weten kinderen die huilend thuiskwamen nadat ze op straat door andere kinderen nagejouwd waren met leuzen als: “Jezus wat ben je wit”.

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen neemt de situatie zo serieus op dat hij heeft besloten dreigingscode geel voor zijn gemeente af te kondigen gedurende de gehele kerstperiode, aldus welingelichte bronnen.

Inmiddels is de discussie over de kleur van kindeke Jezus, beter gezegd het gebrek aan kleur van het kindeke, door de media ook breed opgepakt en de opinie, die via de televisiebuis over het land verspreid wordt, is dat, gelet op het multiculturele karakter van onze bevolkings-samenstelling, het meer dan gerechtvaardigd is dat het kindeke in het kribje wat kleur krijgt.

Ook een groep binnen de randstad opererende BN’ers: Nederlanders die elkaar onophoudelijk sterken in hun opvatting dat ze bekende persoonlijkheden zijn, heeft zich in deze discussie gemengd en vindt dat het zo niet langer door kan gaan. Het betreft hier vooral BN’ers waarvan men buiten de muren van de randstad, laat staan buiten Nederland, nog nooit gehoord heeft en die de laatste tijd wat minder aandacht in het nieuws hebben gekregen. Feitelijk kent ons land maar één bekende Nederlander en dat was “nummer 14” en dat is André Rieu.

Inmiddels hebben de leiding van het kerstjournaal van de NTR en de leiding van RTL eensgezind besloten, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, te komen met een nieuw ingerichte kerststal op televisie, een nieuwe stal die de achtergrond van hun kerstprogramma’s moet gaan opvrolijken. Hoewel bij de opzet hiervan ook gezinspeeld is met de sluwe gedachte het kindeke geleidelijk aan wat meer kleur te geven door aanvankelijk wat roetvegen op zijn gezichtje aan te brengen, heeft men daar toch wijselijk van afgezien, rekening houdend met het historische gegeven dat het kindeke niet via een schoorsteen in zijn kribje is beland, hetgeen al te ongeloofwaardig zou zijn overkomen bij de oplettende toeschouwer, nog afgezien van het feit dat de stal in kwestie sowieso niet met een schoorsteen was uitgerust. Op tijd heeft men zich dus gerealiseerd dat je een kind, laat staan een volwassene, niet alles kunt wijsmaken. Thans wordt serieus de optie overwogen om de donkerder kleur van het kindeke te verklaren vanuit het idee dat het kindeke, terwijl Jozef en Maria naar de hoofdstad Jeruzalem waren om kerstkaarten in te slaan, voor belangstellende passanten buiten in het kribje opgesteld staande, te lang in de volle zon heeft blootgestaan aan ultraviolette straling, terwijl het slechts factor 10 van een inferieur merk op zijn gevoelige smoeltje gesmeerd had gekregen.

Commercieel directeur Mémien Holboog, een feministe van het eerste uur, van winkelketen Jumbo heeft korte metten gemaakt met deze tijdrovende transitie en is direct overgegaan op een “Jumbo kerstkaart” die voor het volle pond meerdere gewijzigde inzichten tegelijk representeert. Daarenboven heeft Jumbo ook besloten “het suikerbeest” te gaan vieren. Boze tongen beweren echter dat een grote voorraad van dit snoepgoed tijdens de sinterklaasviering niet aan de man is gebracht en aan deze rigoureuze beslissing ten grondslag heeft gelegen.

EINDE

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/