Sabotage kerstviering

SABOTAGE KERSTVIERING
Geschreven door Bert Plomp

Uit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is weer eens een geheim rapport gelekt. Het gaat ditmaal over een op handen zijnde sabotage van een live televisie-uitzending van de kerstviering in de Goede Herderkerk te Emmen.
Deze televisie-uitzending, afgezien van het nieuwjaarsconcert in Wenen de enige live televisieregistratie van buiten Amsterdam, heeft de toorn gewekt van een activistische groepering opererend onder de naam KOWJ: Kick Out Witte Jezus.
KOWJ vindt dat gekleurde mensen gediscrimineerd worden omdat het kindeke Jezus permanent als een blank wezentje wordt gepresenteerd. Om deze reden heeft KOWJ het gemunt op onze kerstviering.
Ook de kinderombudsvrouw heeft zich onlangs krachtig gedistantieerd van de gebruikelijke kerstviering. Zij heeft laten weten klachten te hebben ontvangen van ouders van blanke kinderen. Klachten van kinderen die huilend thuiskwamen nadat ze op straat door andere, gekleurde kinderen nagejouwd waren met leuzen als: “Jezus, wat zie je wit”.
Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen neemt de situatie inmiddels zo serieus dat hij besloten heeft dreigingscode geel voor zijn gemeente af te kondigen. En wel gedurende de gehele kerstperiode, aldus welingelichte bronnen.
Inmiddels is de discussie over de kleur van kindeke Jezus, beter gezegd het gebrek aan kleur, door de media ook breed opgepakt. Onder aanvoering van de altijd strijdbare Dieuwertje Blok wordt de opinie via de tv-buis over het land verspreid dat, gelet op de multiculturele samenstelling van ons volk, het gerechtvaardigd is dat het kindeke in het kribje meer kleur krijgt.
Ook een groep binnen de randstad opererende BN’ers: Nederlanders die elkaar onophoudelijk sterken in hun opvatting dat ze bekende persoonlijkheden zijn, heeft zich in deze discussie gemengd. Ook deze “persoonlijkheden” vinden dat het zo niet langer door kan gaan. Het betreft hier vooral BN’ers waarvan men buiten de muren van de randstad, laat staan buiten Nederland, nog nooit gehoord heeft en die bovendien de laatste tijd wat minder aandacht in het nieuws hebben gekregen. Welbeschouwd kende ons land maar één bekende Nederlander en dat was “nummer 14”. Thans heeft André Rieu zijn plaats ingenomen.
Inmiddels hebben de leiding van het NTR-kerstjournaal en die van RTL gezamenlijk besloten, te komen met een nieuw ingerichte kerststal. De nieuwe stal zal de achtergrond van hun kerstprogramma’s wat gaan opvrolijken. Hoewel bij de opzet van de stal gezinspeeld is met de sluwe gedachte het kindeke geleidelijk aan wat meer kleur te geven door aanvankelijk wat roetvegen op zijn gezichtje te smeren, heeft men daar toch wijselijk van afgezien. Rekening houdend met het idee dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het kindeke ooit via een schoorsteen in zijn kribje is beland. Dit zou te ongeloofwaardig overkomen bij de oplettende tv-kijker, nog afgezien van het feit dat de stal in kwestie sowieso niet met een schoorsteen was uitgerust.
Op tijd heeft men zich dus gerealiseerd dat je een kind, laat staan een volwassene, niet alles kunt wijsmaken. Thans wordt serieus de optie overwogen om de donkerder kleur van het kindeke op een meer plausibele grond te verklaren. Het idee is dat het kindeke, terwijl Jozef en Maria naar de hoofdstad Jeruzalem waren om kerstkaarten in te slaan, voor belangstellende passanten buiten in het kribje langs de weg stond opgesteld. Aldus heeft kindeke Jezus te lang in de volle zon doorgebracht en blootgestaan aan de schadelijke effecten van ultraviolette straling, terwijl er slechts factor 10 van een inferieur merk op zijn tere smoeltje was gesmeerd.
Commercieel directeur Mémien Holboog, een feministe van het eerste uur, van winkelketen Jumbo heeft korte metten gemaakt met deze veel te tijdrovende transitie. Holboog is direct overgegaan op een “Jumbo kerstkaart” die voor het volle pond meerdere gewijzigde inzichten tegelijk representeert: het kribje wordt bezet door een beminnelijk zwart meisje. Daarenboven heeft Jumbo ook besloten voortaan “het suikerbeest” te gaan vieren.
Boze tongen beweren echter dat een grote voorraad van dit snoepgoed tijdens de recente sinterklaasviering niet aan de man is gebracht. Dat zou de werkelijke reden zijn geweest achter deze rigoureuze beslissing.

EINDE

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/