Aflevering 1: Moeder zingt

MOEDER ZINGT

Mijn moeder was altijd heel erg trots wanneer ze mij en mijn partner ontwaarde tussen de kerkgangers op kerstavond of met Pasen, als ze deel uitmaakte van het koor dat een aantal bij de gelegenheid passende liederen zou gaan zingen. Ze attendeerde dan haar medekoorleden op ons, al wijzend waar we zaten. Na afloop van de kerkdienst hadden we dan met haar, tezamen met haar goede vrienden Henk en Alie Winter die ook lid waren van het koor, ergens in de stad een kopje koffie. Henk en Alie Winter waren ook ex-collega’s van mijn ouders uit hun Leger des Heils periode.

Zingen van allerlei psalmen, met of zonder koor, was haar lust en haar leven. Haar hele leven lang zat ze in een of ander kerkkoor of was ze, in de Leger des Heils periode, samen met mijn vader op pad door heel het land en dan zongen ze op de hoek van de straat, in een kroeg of in de buurt van een bordeel hun religieuze liederen, terwijl mijn moeder het geheel met de gitaar ondersteunde. Haar favoriete radioprogramma was – ook nadat zij het Leger had verlaten – het Leger des Heils kwartiertje van de NCRV, dat vroeger wekelijks op de radio viel te beluisteren. Dit radioprogramma heeft er tevens toe bijgedragen dat ik dat soort “brass music” ben gaan waarderen.

Toen mijn vader was overleden, heeft zij tijdens zijn uitvaartdienst in de kerk solo mijn vaders en ook haar favoriete lied: “Schoon Hemelland niet ver van hier” voor een volle kerk ten gehore gebracht, zonder enige hapering. Als ik in een beetje mallotige bui ben, dan imiteer ik dat nog wel eens.

Waarom mijn moeder zo in de Heere was, is mij niet echt duidelijk. Ze stamt uit een familie die weliswaar godsdienstig was maar dan meer op papier. Haar moeder was katholiek en haar vader was hervormd: “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”.

Tot veel slapen zal het bij haar ouders bepaald niet zijn gekomen. Niet zozeer door de eventuele tussenkomst van de duivel of omdat ze nachtenlang lagen te discussiëren over het geloof – ik heb ze zich nooit erg druk horen maken over het geloof – maar meer omdat ze vooral bezig waren met gezinsplanning: mijn moedersmoeder en haar man zetten namelijk 16 kinderen op de wereld en daarmee ontstond kun je wel zeggen een dynastie. Deze “Heijgen dynastie” omvat inmiddels wel zo’n 100 tot 150 personen. Een aantal van hen ken ik redelijk goed, maar er zijn verschillende leden die, indien ik ze op straat tegen zou komen, ik absoluut niet zou herkennen.

Vaak zie je dat, indien een vrouw zwanger is geweest en een kind heeft gebaard en het fraaie lichaam zijn werk heeft gedaan, een vrouw niet meer in staat is haar mooie lijnen terug te krijgen. Ik heb veel bewondering voor vrouwen die dat wel lukt, zoals Maxima, onze dierbare koningin. Mijn dierbare zeer koningsgezinde broer Theo, zal mij dankbaar zijn voor deze woorden.

Oma Heijgen baarde dus 16 kinderen en beleefde daar tussendoor nog een paar miskramen, zo is mij verteld. Desondanks had zij altijd, uitgezonderd de duur van de vele zwangerschappen, tot op zeer hoge leeftijd een figuurtje als een slanke den. Er zat nooit een onsje vet teveel aan haar. Oma was een heel spichtig vrouwtje met veel droge humor. Tijdens familiebezoek, en dat was met zoveel kinderen en kleinkinderen dagelijkse praktijk, zat ze veelal wat achteraf bij de haard in de nette kamer.

Opa Heijgen was daarentegen een gezet mannetje met een uitgesproken mening en een luide, goed doorkomende, stem. Beroepshalve kwam die luide stem hem goed van pas want hij was stationschef op Utrecht Centraal. Opa’s lievelingsplek in huis was zijn vaste plaats aan de tafel in de eetkamer. Aan deze tafel vond het gehele sociale verkeer plaats. Hieraan werd vurig gedebatteerd, gelachen, gekaart, gedronken en flink gerookt. Opa had meestal het hoogste woord en zelden durfde iemand hem tegen te spreken, behalve omaatje, die in het heetst van het debat vanuit de andere kamer met een krakend stemmetje liet weten dat zij er heel anders over dacht.

WORDT VERVOLGD

Voor meer gratis verhalen en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/